Prześladowanie katolicyzmu w Meksyku
Drukuj

Rząd meksykański wydał dekret konfiskaty całego majątku kościelnego. Każdy duchowny meksykański będzie karany, jeżeli będzie udzielał Św. Sakramentów i będzie odprawiał Msze święte. Gazetom katolickim w Meksyku zabroniono krytykować to zarządzenie.

Papież wydał orędzie, protestujące przeciwko prześladowaniu katolików w Meksyku, rząd meksykański bowiem nie chce pozwolić papieskiemu reprezentantowi na pobyt w kraju, prześladując zarazem księży i zakonnice. Papież wzywa katolików całego świata, aby w dniu 1 sierpnia odprawili publiczne modły na intencję ciemiężonych w Meksyku katolików.

Katedra w Meksyku
Katedra w Meksyku.

Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Gasparri, rozesłał do przedstawicieli apostolskich w stolicach wszystkich państw okólnik, przedstawiający sytuację religijną, jaka się wytworzyła ostatnio w Meksyku. Okólnik ten, redagowany w energicznych słowach, przypomina cały szereg wydarzeń, jakie ciągle miały miejsce w Meksyku, mianowicie wydalenie nuncjusza apostolskiego oraz wygnanje księży, zakonników i zakonnic, i cały szereg innych prześladowań.

W wyniku brutalnej, prześladowczej kampanji rządu meksykańskiego przeciw Kościołowi katolickiemu - weszła w życie w republice Meksyku z dniem 15 b. m. ustawa według której pod karą wygnania, aresztu i grzywny, ziemi meksykańskiej nie może znajdować się żaden kapłan rzymsko-katolicki, który nie jest urodzonym obywatelem Meksyku. Księżom tym nie wolno przemawiać na żadnych prywatnych, czy publicznych zebraniach. Tytuły "ksiądz" oraz "doktor teologji" zostały zniesione. Wszelkie organizacje kościelne są zakazane. Odprawianie ceremoni religijnych w miejscach publicznych surowo wzbronione. Karane będzie zakazywanie przez księży czytania złych, z punktu widzenia religji, książek. Ogłaszanie przez księży dogmatu Kościoła katolickiego, iż poza Kościołem niema zbawienia, podlega karze 5 lat więzienia.

Tak wygląda okrzyczana wolność, gdy ci panowie dorwą się do władzy.