Przed II Tygodniem Milicji Niepokalanej
Drukuj

1.12. - 8.12. 1938 r.

W stosunkach społecznych mamy wiele uroczystości, które wskazują nam i przypominają nasz stosunek do Ojczyzny czy Państwa lub Narodu i to jest ich celem. Tak samo i II Tydzień Milicji Niepokalanej ma swój cel: szerzenie i pogłębianie kultu Niepokalanej wśród szerokich warstw społeczeństwa.

II Tydzień M. I., który trwać będzie od (1-8 grudnia br. składać się będzie z dwóch zasadniczych części: wewnętrznej i zewnętrznej.

Część pierwsza, podstawowa da nam możność dokładnego zbadania i przypomnienia sobie:

jaki jest nasz stosunek do Niepokalanej,

czy naprawdę pracujemy i żyjemy jedynie i wyłącznie dla Niej i czy pamiętamy w szarym codziennym życiu, że Niepokalana jest naszą Matką, a my Jej dziećmi...

Nasze prace propagandowe M. I. w przeciągu II Tygodnia nie ograniczymy tylko na uświadamianiu sobie indywidualnego obowiązku, ale wejdziemy do życia socjalnego i tu będziemy oddziaływać na otoczenie przez: słowo, dobry przykład i uczynki charytatywne - przez urządzanie wspólnych akademii ku czci Niepokalanej, oraz przez propagandę M. I.

Przypomnijmy sobie hasło pięciolatki, takie ono krótkie, łatwe:

każdy kto należy do M. I. ma zyskać jeszcze jednego członka.

Przed II Tygodniem M. I. wszyscy członkowie Milicji są ożywieni i już teraz planują co, gdzie i jak urządzą, by nie było ani jednej duszy, któraby nie znała Niepokalanej i nie należała do Jej Stowarzyszenia "Milicji Niepokalanej".

- Szczęśliwy ten, kto dla sprawy Niepokalanej nacierpi się i utrudzi wiele, a słodko mu będzie żyć i umierać dla Niej.