Prośba

Maryjo! Tyś pełna łaski,
Słyniesz po świecie cudami Swemi:
Chroń nas od złego! Niech Twoje blaski
Rozświetlą mroki na polskiej ziemi...

O Panno święta, Dziewico czysta,
Strzeż nas od nieszczęść, wojny, choroby,
Niech ziemia nasza droga, ojczysta
Nie wie, co klęski, smutki, żałoby...

Spraw, niechaj pokój zakwitnie trwały,
Niech dobrobytem kraj potężnieje:
Błaga Cię o to lud polski cały
I W Tobie widzi całą nadzieję...