Program "Milicji Niepokalanej"
Drukuj

Milicja Niepokalanej.

"Ona zetrze głowę twoją". Gen. III. 15.
"Wszystkie hercje samaś zniszczyła na całym świecie". (Off. N. M. P.).

"Z serca błogosławimy członkom milicji Niepokalanej; walcząc pod sztandarem Matki Hożej, niech świat cały do stóp Jezusa prowadzić Kościołowi pomaga".

+ Adam Stefan.

I. Cel: Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków i t. d. a najbardziej masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieka i za pośrednictwem Niepokalanej.

II. Warunki: 1) Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach.

2) Nosić "Medalik Cudowny".

III. Środki: 1) O ile możności raz na dzień zwrócić się do Niepokalanej z tym aktem strzelistym: "O Marjo bez grzechu poczęta módl się za nami. którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za masonami" (można dodać na końcu i szczególnie jakieś intencje.)

2) Wszelkie środki (byle godziwe) na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, co zostawia się gorlitrosci i roztropności każdego; przedewszystkiem zaś "Medalik Cudowny".

UWAGA: 1) Środki (pod nr. III) są tylko polecone.

2) Nic nie obowiązuje pod grzechem choćby najmniejszym;
miłość ku Prz. Sercu P. Jezusa, aby jaknajwięcej dusz jaknajściślej z Nim przez Niepokalaną połączyć jest naszym jedynym bodźcem.

Akt poświęcenia się N. M. P. Niepokalanej.

O Niepokalana nieba i zieini Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja N. N. niegodny grzesznik rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność Swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz z wszystkiemi władzami mej duszy i ciała i z całem mem życiem, śmiercią i wiecznością cokolwiek Ci się podoba.

Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego bez żadnego zastrzeżenia do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: "Ona zetrze głowę twoją" jakoteż " Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym miecie", abym w Twych niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznem narzędziem do zaszczepienia i najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jaknajwiększego rozszerzenia błogiego Królestwa Najśw. Serca Jezusowego: albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz - przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsł. Serca Jezusowego na nas spływają.

Dozwól mi chwalić Cię o Panno Przenajświętsza
I daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.

Główny Zarząd "Milicji Niepokalanej" w Polsce:
Klasztor OO. Franciszkanów - Plac WW. Świętych 5. Kraków.