Program Milicji Niepokalanej (M.I.)
Drukuj

I. CEL. Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów itd., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

II. WARUNKI. 1) Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach.

2) Wpisać się do księgi milicyjnej w miejscu, gdzie Milicja Niepokalanej założona jest kanonicznie.

3) Nosić Cudowny Medalik.

III. ŚRODKI. 1) O ile możności raz na dzień zwrócić się do Niepokalanej z tym aktem strzelistym:

"O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie"

2) Wszystkie środki (byle godziwe), na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, co zostawia się gorliwości i roztropności każdego; przede wszystkim poleca się rozpowszechniać Cudowny Medalik.

NAJWAŻNIEJSZE ODPUSTY, NADANE PRZEZ STOLICĘ APOSTOLSKĄ MILICJI NIEPOKALANEJ (dla wszystkich wiernych - członków Milicji)

a) Odpusty zupełne pod zwykłymi warunkami: 1) w dzień wstąpienia do Milicji; 2) w uroczystość Niepokalanego Poczęcia; 3) w dowolnym dniu każdego miesiąca; 4) w godzinę śmierci, jeżeli się wyspowiadali. Wiatyk przyjęli, lub przynajmniej skruszonym sercem Najświętsze Imię Jezus wymówią, jeśli są w możności; gdy tego uczynić nie mogą, by przynajmniej sercem pobożnie to Imię wezwali.

b) Odpusty cząstkowe: po 300 dni za każdorazowe odmówienie następujących aktów strzelistych: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie", lub: "Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza, daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Swoim", oraz sto dni odpustu za każdy uczynek gorliwości, zmierzający do zbawienia dusz, zwłaszcza nawrócenia masonów, w myśl celów Milicji.