Prasa katolicka w Hiszpanji

Międzynarodowa Agencja katolicka (Kipa) donosi, że wedle ostatniej urzędowej statystyki okazuje się w Hiszpanji ogółem 2101 wydawnictw perjodycznych, a z tego 1006 jest katolickich. W szczególności wychodzi 70 dzienników o programie całkowicie katolickim, 30 dzienników mimo, że zajmują się przede wszystkiem polityką, to jednak ze względu na zasady można do katolickich zaliczyć, pozatem jest 230 katolickich tygodników, 225 miesięczników, 145 dwumiesięczników. Reszta przypada na czasopisma rzadziej się okazujące.

Tą liczbą (1006) nie są objęte bardzo liczne przeglądy misyjne oraz wydawnictwa (biuletyny) djecezjalne i parafjalne.

Któż ten potężny zastęp prasy podtrzymuje? Sami katolicy hiszpańscy. Najwięcej pod tym względem zasług ma stowarzyszenie "Ora et labora" (Módl się i pracuj). Założone w 1908 r. szybko się rozwinęło. W 1913 urządza kurs dziennikarstwa, w 1916 zapoczątkowuje dzień pracy, w 1918 wydaje spis dziennikarzy katolickich na całym świecie, a ostatnio zakłada w Sewilli radjo - telegraficzną stację nadawczą. Pozatem wydaje stale "Roczniki prasy katolickiej"

Oprócz stowarzyszenia "Ora et labora" istnieje związek: "Rycerzy prasy katolickiej" zorganizowanych w grupach po dziesięciu członków. Każdej dziesiątce przewodzi dziesiętnik Stowarzyszeni składają co tygodnia po 5 groszy (centymów) na fundusz prasowy. Ci właśnie "Rycerze" podtrzymują finansowo katolicką Agencję prasową (Prensa Asociada) która dostarcza wiadomości czasopismom katolickim i miliony egzemplarzy swych wydawnictw rozrzuca po najdalszych zakątkach kraju.

Dzień prasy, o którym już wspomniałem obchodzi się corocznie w uroczystość św. Piotra i Pawła. Program tego dnia obejmują modły na intencję rozwoju prasy katolickiej składki i agitację. Każda większa parafja organizuje Komunje św. generalne, wiece, odczyty, zebrania, i w każdym kościele urządza się nabożeństwo i składkę. 60 proc. zebranej sumy przeznaczają na czasopisma djecezjalne, 10 proc. przesyłają Ojcu Św. 5 proc. zatrzymuje się na wydatki związane z dniem prasy w roku przyszłym, 5 proc. otrzymuje komitet centralny w Sewille, a 20 proc. idzie do kasy funduszu prasowego.

Podobnie przy pomocy Niepokalanej zrobią Jej Rycerze i Rycerki w Polsce.