Polska statystyka wojny
Drukuj

STRATY W LUDZIACH

Polska w drugiej wojnie światowej straciła przynajmniej 10 milionów ludzi.

Pierwsza porównawcza analiza strat wojskowych i cywilnych, poniesionych przez Polskę od wybuchu wojny ujawnia, że straty Polski niewątpliwie przewyższają straty jakiegokolwiek innego kraju alianckiego, jeśli porównamy te straty z liczbą ludności.

Liczba ta obejmuje zabitych, rannych, Jeńców wojennych, deportowanych i wywiezionych oraz osoby internowane.

Z ogólnej liczby 10 milionów, straty wojska, a więc sił lądowych, lotniczych i morskich wynoszą 1.045.000, a straty ludności cywilnej około 9.000.000.

Na liczbę 1.045.000 strat wojskowych składają się następujące pozycje:

1. Kampania wrześniowa w roku 1939 w Polsce: 831.000 osób, na co składa się 220.000 zabitych i rannych, 420.000 jeńców w niemieckich obozach.

2. Kampania norweska, kampania francuska w roku 1940, kampania libijska w roku 1941 i 1942, kampania włoska w roku 1944 i front zachodni od dnia inwazji - łącznie więcej niż 32.000 zabitych, rannych i zaginionych. Te liczby obejmują okres do 31-go grudnia 1944 r.

3. Marynarka i lotnictwo, łącznie z bitwą o Wielką Brytanię - więcej niż 2.400 zabitych, rannych i zaginionych.

4. Armia Krajowa, więcej niż 180.000 zabitych, rannych i zaginionych. Liczba ta obejmuje straty poniesione podczas 53-dniowej bitwy o Warszawę w r. 1944.

Na liczbę 9.000.000 cywilnych ofiar wojny składają się następujące pozycje:

1. W ciągu pięciu lat niemieckiej okupacji zginęło około pięciu milionów ludzi, z czego około 3 milionów żydów, w komorach śmierci i tortur, podczas masowych egzekucyj i w walkach na terenie ghetta a 2.000.000 Polaków, mężczyzn, kobiet i dzieci, zginęło podczas masowych łapanek, podczas masowych egzekucyj zakładników, oraz także w komorach śmierci i tortur na terenie licznych obozów koncentracyjnych i więzień. Wielu poniosło śmierć w czasie akcji Polski Podziemnej podczas niemieckiej okupacji, co spowodowało całkowite zniszczenie przynajmniej 300 miejscowości łącznie z ich mieszkańcami.

2. Deportowani do Niemiec od chwili wybuchu wojny - więcej niż 3.000.000 osób, na co składają się zdrowi mężczyźni, kobiety i dzieci, deportowani lub wysiedleni na pracę przymusową lub zmuszeni do służby wojskowej w Niemczech.

W Rosji było 1.300.000 Polaków, z tej liczby 150.000 mężczyzn, kobiet i dzieci ewakuowano po podpisaniu paktu polsko-rosyjskiego w lipcu 1941 r., a około 150 tys. ludzi włączono do powstałej na terenie Rosji Armii Polskiej. Od kilku miesięcy tysiące ludności polskiej wraca z Rosji do Ojczyzny.

3. Powstanie warszawskie w sierpniu 1944 roku pochłonęło - więcej niż 200.000 ofiar, która to liczba obejmuje również straty polskiej Armii Krajowej.

OBECNY STAN LUDNOŚCI

Główny Urząd Statystyczny ogłosił wyniki powszechnego spisu ludności dokonanego 4. 2. br. Polska liczyła w tym dniu: 23,622.334 mieszkańców. Z tej liczby na ludność wiejską przypada 69% (16,210247). a ok. 31% na ludność miejską (7,412.247).

W 1927 roku w czasie pierwszego spisu liczyła Polska 27 milionów mieszkańców, a w 1939 r. - 35 mil. W r. 1927 przypadało 70 osób na km² - a obecnie 75. Największą ilość mieszkańców posiada województwo poznańskie - 2,424.078, - (gęstość zaludnienia 62 mieszkańców na km²), na drugim miejscu woj. krakowskie - 2,129.535 (134), na trzecim warszawskie - 2.115.552 (73), na czwartym okręg dolno-śląski - 1.930.496 (79), woj. śląsko-dąbrowskie ma - 1.633.691 (272), woj. rzeszowskie - 1337.00 (86), woj. pomorskie - 1.463.000 (64). okręg śląsko-opolski - 1.183.000 (126), woj. gdańskie - 967.000 (59), woj. białostockie - 950.000 (61), okręg Pomorza Zachód. 597.000 (28), woj. mazurskie - 352.000 (17).

Z miast największą ilość mieszkańców posiada Łódź - 496.861, Warszawa - 476.538 osób (w roku 1939 - 1.289.000 - a 15.5. 1945 - 378.000), następnie Kraków - 360 tys., Poznań - 268 tys., Wrocław - 168 tys. Bydgoszcz-134 tys., Katowice - 128 tys., Gdańsk - 118 tys., Chorzów - 103 tys., Częstochowa - 101 tys., Lublin 98 tys., Gliwice - 96 tys., Bytom - 93 tys., - Gdynia - 79 tys., Sosnowiec - 78 tys.. Szczecin - 74 tys., Wałbrzych 73 tys., Radom - 70 tys., Toruń - 68 tys., Kalisz - 50 tys.