Pokłosie artykułów o rodzinie
Drukuj

Artykuły Walentego Majdańskiego, zamieszczone w ub. r. w "Rycerzu", wywołały żywy oddźwięk w społeczeństwie. Otrzymujemy mnóstwo listów z całego kraju, od ludzi młodych i starszych, od lekarzy i położnych, od rolników i mieszczan, bogatych i ubogich, wykształconych i mniej wykształconych: słowem, od przedstawicieli całego społeczeństwa. Z listów tych widać jak na dłoni blaski i nędze dzisiejszej rodziny w Polsce. Czegóż w nich ludzie nie piszą! szczerze, bez ogródek! Poruszają wszystko, co ma związek z rodziną. Pokłosie z tych listów, ma być dowodem, że Polsce dzisiejszej potrzeba rodziny dzietnej, opartej mocno na zasadach chrześcijańskich.

Na początek zamieszczamy głos z Dolnego Śląska:

"Jesteśmy młodym małżeństwem dopiero od roku i żadne z nas nie przekracza 25 lat. Wznowionego po wojnie "Rycerza" przyjęliśmy z wielką radością i kompletujemy znowu rocznikami. Naprawdę żadne z religijnych pisemek nie tchnie taką prostotą i serdecznością i nie jest tak przez nas czytane po kilkakroć "od deski do deski" jak właśnie kochany, błękitny "Rycerz". A zawsze zaczynamy czytanie od artykułów p. W. Majdańskiego, którego ogromnie cenimy. Tym bardziej, że właśnie spodziewamy się "pociechy"... Bardzo prosimy o nadesłanie kilku poświęconych Cudownych Medalików i o wpisanie męża do Milicji Niepokalanej, co będzie już tylko formalnym dopełnieniem aktu zupełnego oddania się Matce Najśw., bo już od kilku lat oboje jesteśmy Jej niewolnikami i nasze maleństwo, którym nas Bóg obdarzy za kilka miesięcy, też jest już własnością Maryi."

Maria i Henryk R.

Ofiarowanie nienarodzonego dziecka Królowej Polski, to czyn religijny na wskroś nowoczesny. Za tym przykładem pójdą niedługo miliony młodych rodziców. Nie będą oddawali swych dzieci nienarodzonych zbrodniczym lekarzom, ale składać będą swój los obarczony nowym dzieckiem i swe każde maleństwo w ręce Matki Najświętszej. I dopiero, sądzimy, tacy rodzice i takie dzieci zbudują lepszy, szczęśliwszy świat.

Co za potęgą byłaby Polska, gdyby miała w każdym mężu-Polaku i w każdej żonie-Polce takich miłośników Niepokalanej, jak ci młodzi ludzie, z których każde nie ma jeszcze 25 lat!...