Podziękowania
Drukuj

Podziękowań, które proszą się, by je umieścić w całości, zebrało się kilkadziesiąt; tyle wielkich łask Niepokalanej! Wydrukować tym razem zdołaliśmy tak drobną ich cząstkę.

RABKA, 15 listop. 1927 r.

Donosze, że posyłam 10 zł. przekazem pieniężnym na podziękowanie Matce Bożej za otrzymaną posadę i za ubranie, Które otrzymałem w prezencie w chwili, gdy już położenie moje było straszne. Gdyż byłem sześć miesięcy bez pracy i rozpacz ogarniała mnie, co będzie dalej: nie miałem z czego żyć ani ubrania za co sobie kupić.

Wtedy dostał mi się do rąk "Rycerz Niepokalanej", a po przeczytaniu go udałem się z gorącą prośbą do Matki Bożej o ratunek - i zostałem lepiej wysłuchany, niż się mogłem spodziewać.

MASŁOWSKI JAN
Zakład kąpielowy w Rabce - Willa Orzeł.

KRUCZYNEK dnia 10. IX. 27.

Najgorętsze podziękowanie składam Boskiemu Sercu Jezusowemu i Niepokalanej, św. Antoniemu i św. Teresie za udzielenie mi wielkiej łaski. We Wielki Czwartek r. 1926 zachorowało mi dziecko na dyfterje, musiałam we wieczór zawieść je do doktora i na piąty dzień kazałam znowu przywieść doktora do domu, bo dziecko bardzo jęczało. Nikt mu już nie rokował życia. W tem wielkiem strapieniu udałam się do B. Serca Jezusowego, Marji Niepokalanej i św. Antoniego i zawiesiłam cudowny medalik obok dziecka i obiecałam ogłosić w Rycerzu i dać na ofiarę 20 zł. jeśli choroba minie, gdyż pierwsze dziecko już mi umarło, i zostałam wysłuchaną, za co jak najserdeczniej dziękuję i za wszystkie mi udzielone łaski w życiu i za uzdrowienie mojej matki. I jeszcze proszę tę Matuchnę Najśw. gdyż jestem we wielkiem strapieniu: dziecko urodziło mi się jakby nieżywe, jeno z wody ochrzczone, ale czy ducha w sobie miało, niewiadome: więc proszę, żeby duszyczkę tę Matuchna Najśw. do Boga zaprowadziła. I proszę ją o dalsze zdrowie dla tego i żyjącego dziecka, dla matki i cierpliwość dla mnie i o opiekę nad całym domem naszym. Przepraszam Najśw. Matuchnę za tak późne ogłoszenie niniejszego podziękowania. Of. dziękczynna 20 zł.

Ewa Pietrzak