Plon niesiemy, plon
Drukuj

Plon niesiemy, plon...
Z Lubelskiego i Podlasia,
z pól Mazowsza i Pomorza
na chleb nowy, nowy zasiew
jadą ciężkie fury zboża.
Z wszystkich Polski stron
plon niesiemy, plon...

Praca polskich rąk
błyszczy teraz szczerym złotem,
co pachnącym chlebem darzy.
Ukończyliśmy robotę
i u Pańskich dziś ołtarzy
pieśń się niesie w krąg
z nad złożonych rąk.

Modlitw kornych szept
płynie później niby strumień
i rozlewa się w westchnieniach
Na najczulszej serca strunie
w dziękczynienie się spromienia
za ten świeży chleb
modlitw kornych szept.

I na nowy trud
już sposobi się lud prosty
i o nowe łaski błaga.
Mario,
pobłogosław i wspomagaj
cały polski lud
na ten nowy trud...