Rycerz Niepokalanej - Sierpień 1951
RN 8/1951
225 Na śmierć zarabia się całym życiem
Maria Winowska

Ojciec Maksymilian Kolbe był maksymalistą... Nieustępliwy w zasadach prawdy, wierzył w dobro całą duszą i ufał dobrej, nawet zbłąkanej woli.

229 Zapoznany, a jednak najpotężniejszy środek
O. Maksymilian Kolbe OFMConv
230 Podarunek Arcypasterza

Przemówienie różańcowe Prymasa Polski.

233 Uspołeczniać życie rodzinne
Anusia Ni.

Nazywają mnie głupią entuzjastką, ale myślę, że porządnych chłopców, zdolnych do wielkiego szczęścia, jest miliony, tylko trzeba, żeby miliony dziewcząt w rozmowie z nimi dmuchały w ich szlachetność i rozpalały ją aż do płomieni.

236 Zapomniana cnota
A. P.

Są trzy główne sposoby umartwienia: czyny miłosierne połączone z ofiarą sił i mienia, ograniczanie potrzeb ciała i oddawanie zewnętrznej czci Bogu.

238 Idea dobra wspólnego a Różaniec
Jan Archita

Ze skłonności swojej rozumnej natury człowiek jest istotą społeczną: stanem dla niego normalnym, odpowiadającym jego potrzebom i dobru, jest współżycie z innymi, życie we wspólnocie rodzinnej, narodowej, państwowej.

245 Szanujmy starszych
Barbara Żulińska

26 lipca Kościół Święty obchodzi uroczystość św. Anny, Matki Najświętszej Dziewicy.

247 Myśli tyranizujące
Z. Ignasiak

Wielu cierpi psychicznie od różnego rodzaju dręczących myśli i obaw.

249 Moda na babki
szczęśliwa babunia

Ileż to dawniej nawyśmiewano się z babek, z dziadków! "A po co tak długo żyją? A tylko są ciężarem rodziców! A staroświeccy! A zacofani!". Często postępowano ze starym ojcem, matką niczym z wrogiem jakim.

251 Świętość Franciszka z Asyżu
Wanda Łakowiczówna
253 Jak się spowiadać
Andrzej T.