Pismo Św[ięte] każe czcić Matką Bożą

W Afryce Płd. leży kraj Basutów. 18 sierpnia ub. r. wodzowie tego kraju poświęcili go uroczyście Niepokalanemu Sercu Maryi. Jak do tego doszło? Jednym z najwyższych wodzów kraju Basutów była kobieta Makapoi Api. Należała do wiary luterańskiej i lubiała studiować Biblię. Pewnego dnia przy czytaniu z Ewangelii św. Łukasza opisu sceny Zwiastowania, uderzyła ją powaga słów archanioła Gabriela do Maryi Dziewicy i głęboki szacunek, jaki Jej anioł okazał. Rozmyślając dłużej nad wielką godnością Maryi - Matki Chrystusa, zawstydziła się własnej obojętności względem Niepokalanej i postanowiła naprawić to karygodne zaniedbanie. W najbliższą niedzielę, nie pytając o wolę ludu, udała się do kościoła św.

Jana w Thalis i poprosiła o przyjęcie do Kościoła katolickiego. Po dwóch latach katechumenatu odbył się 23 maja ub. r. uroczysty chrzest dokonany przez biskupa Bonhomme. Na chrzcie przyjęła imię: Maryja Fatima, a w rodzinnej wiosce na pamiątkę swego nawrócenia rozpoczęła budowę świątyni ku czci Matki Bożej z Fatimy. Na uroczystości sierpniowe ściągnęły tu tysiące pielgrzymów, przybyły także władze rządowe i 100 kapłanów oraz zakonników. Pod opieką Niepokalanego Serca Maryi zniknie tu zupełnie pogaństwo i herezja.

Według ostatnich statystyk w kraju Basutów na 335.000 ludności katolików jest 161.428 protestantów 72.000, reszta - poganie.