Pamiętne sceny z Watykanu
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 5/1946, grafiki do artykułu: Pamiętne sceny z Watykanu, s. 114


Do dziś nie milknie echo uroczystości watykańskich z okazji mianowania 32 nowych kardynałów. Prasa zagraniczna zamieszcza obszerne sprawozdania i fotografie. Podane powyżej zdjęcia przedstawiają najważniejsze chwile z 21 lutego br.

Ojciec Św[ięty] siedzi na tronie w bazylice św. Piotra, a kardynałowie podchodzą kolejno i klękają u stóp papieskich. Papież nakłada im czerwony kapelusz i równocześnie odmawia rzewną modlitwę:

"Ku chwale Doga Wszechmogącego i ku ozdobie Kościoła przyjmij ten kapelusz czerwony, szczególną oznakę godności kardynalskiej, który ci będzie przypominał, żeś się powinien okazać nieustraszonym aż do wylania krwi w trosce o szacunek dla Ojca Św[iętego], o pokój dla ludu chrześcijańskiego i o pomyślność dla Kościoła katolickiego".

Brzmi dziękczynne "Te Deum", a przy słowach: "Te ergo..." 29 nowych kardynałów leży krzyżem przed ołtarzem Katedry i modli się o błogosławieństwo Boże.


Rycerz Niepokalanej 5/1946, grafiki do artykułu: Pamiętne sceny z Watykanu, s. 115


Powrót Ks. Kardynała Sapiehy. 17 marca powrócił do Krakowa z Rzymu J. Em. Ks. Kardynał Adam Stefan Sapieha witany entuzjastycznie przez tłumy ludności. - W wypełnionym po brzegi kościele Mariackim, Ks. Bp Rospond odprawił nabożeństwo, a Ks. Kardynał udzielił zebranym błogosławieństwa apostolskiego. Po nabożeństwie Ks. Kardynał odjechał do Kurii wśród nieprzeliczonych tłumów, żywiołowo manifestujących na Jego cześć.

Jałmużny postne dla biednych dzieci.

Kardynał Gryffin, idąc za apelem Papieża, zarządził w swym postnym liście pasterskim, by pierwsza niedziela Postu (3.3.) była "Dniem Dzieci", a wszystkie jałmużny postne w archidiecezji zostały przeznaczone dla dzieci europejskich. - Kardynał jest wielkim przyjacielem dzieci i często odwiedza je w sierocińcach. Na fot. [powyżej, u dołu] niesie chłopczyka do stołu i zasiada z dziećmi do wspólnej herbatki w zakładzie O. Hudsona koło Birmingham.