OSTRZEŻENIE
Drukuj

Z różnych stron otrzymałem zapytanie, co sądzić o modlitwie, która rozchodzi się z rąk do rąk w ten sposób, że pod nią umieszczone jest polecenie, by ją przepisać 10 razy i rozesłać w 10 różnych miejsc. W końcu podana jest groźba dla tych, którzy to wypełnić nie zechcą. Nawet pod jedną z nich znajduje się notatka, że modlitwa ta była przesłana biskupowi.

Otóż przepisywać podobnych modlitw z pogróżkami nie wolno. Jest to bowiem zabobonem i przyczynia się do ośmieszenia naszej św. wiary. Osoby więc szerzące takie bzdury nie mogą być wymówione od grzechu.

Drukowane modlitwy wydawane oddzielnie, jakoteż zbiory modlitw (książki do nabożeństwa) muszą być zaopatrzone pozwoleniem Biskupa. W razach wątpliwych należy zasięgnąć rady własnego ks. Proboszcza.