Okładka
Drukuj

Od Wydawnictwa

Miło nam powiadomić Szan. Czytelników i przypomnieć Rycerstwu Niepokalanej, że rozpoczynający się rok 1947 jest dla Milicji Niepokalanej rokiem jubileuszowym.

W tym miesiącu "Rycerz Niepokalanej" obchodzi jubileusz - 25 lat swego istnienia. W październiku przypada 30-letnia rocznica założenia M.I. w Rzymie. A w dniu 8 grudnia upłynie 20 lat, jak na polach teresińskich księcia Druckiego-Lubeckiego, zbiorowym wysiłkiem Polskiego społeczeństwa i Czytelników "Rycerza", powstający Niepokalanów uroczyście poświęcono.

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania dzieł mariańskich i w dalszym ciągu je wspierają składamy przez Niepokalaną serdeczne "Bóg zapłać".

Z okazji roku jubileuszowego wznawiamy przedwojenne hasło: Każdy Czytelnik "Rycerza", zdobędzie w tym roku jednego przynajmniej abonenta, a każdy członek Milicji zwerbuje nowego członka i tak zwiększą się szeregi czcicieli Niepokalanej Dziewicy.

Na apel, zamieszczony w numerze listopadowym i grudniowym "Rycerza", otrzymujemy zewsząd listy od Czytelników, którzy po rocznym i dłuższym milczeniu odpowiadają, że z "Rycerza" korzystają i pragną go nadal otrzymywać. Spodziewamy się, że i reszta się odezwie, a wtedy pisma naszego nikomu nie wstrzymamy.

Na liczne zapytania Drogich Czytelników w sprawie Mszy św. wyjaśniamy, że z powodu małej ilości kapłanów nie wszystkie Msze św. mogą być odprawione w Niepokalanowie. Część intencyj odsyłamy innym księżom i dlatego prosimy wyraźnie na przekazach zaznaczać ile ofiaruje się na Mszę Św., a ile na szerzenie kultu Niepokalanej czy też jako ofiara za otrzymywane wydawnictwa

Celem szybszego załatwiania spraw w administracji prosimy pisać wyraźnie na korespondencji i czekach: imię i nazwisko, miejscowość, pocztę i województwo. Jednocześnie przepraszamy za wszelkie niedokładności, jakie mimo woli mogą się trafić.

Redakcja prosi Czytelników o nadsyłanie wiadomości katolickich z poszczególnych stron kraju oraz fotografii, by wzbogacić religijną kronikę z Polski. Mile też będą widziane opisy nawróceń, przeżyć wojennych i sylwetki katolickie, podpisane - o ile możności - przez miejscowego Proboszcza.

Za wszystko cześć Niepokalanej i serdeczna podzięka!

Wysyłamy na zamówienie:

Ilustrowany KALENDARZ "Rycerza Niepokalanej" na rok 1947 - Str. 72. Cena 30 zł.

Żywot założyciela Niepokalanowa pt.: "SKĄPIEC BOŻY" - pióra Jana Dobraczyńskiego. Str. 128. Cena 50 zł.

Ks. M. Proński: "PANNA CHRZEŚCIJANKA" - Praktyczne rady i wskazania dla młodych Polek. Str. 80. Cena 25 zł.

NOWENNA DO NIEPOKALANEJ WSZECHPOSREDNICZKI ŁASK - nowe wydanie powiększone z licznymi modlitwami odpustowymi. Str. 112. Cena 25.- zł.

NABOŻEŃSTWO WIELKOPOSTNE zawierające: Drogę Krzyżową, Gorzkie żale. Godzinki o Męce Pańskiej, pieśni. Cena 20 zł.