Okładka
Drukuj

OD WYDAWNICTWA

Jest pewna ilość Czytelników, którym już rok, a nawet i więcej "Rycerza" stale się wysyła. Nie mamy jednak pewności czy z niego korzystają, bo żadnej łączności z wydawnictwem nie nawiązali. Zwracamy się więc do Nich, by zechcieli powiadomić Administrację, czy "Rycerz" otrzymują i nadal chcą z niego duchowo korzystać. Jeżeli takie zawiadomienie przyślą, pismo będziemy nadal wysyłać, choćby za darmo.

O ile są biedni i prenumeraty uiścić nie mogą. W przeciwnym razie wstrzymamy wysyłkę, by nie marnować bezowocnie pisma, które z wielkim pożytkiem może być czytane przez innych, i nie narażać wydawnictwa na koszty ofiarnie ponoszone przez innych, lecz nie doceniane przez drugich. Na małą ofiarę, czy też opłatę pocztową na wysłanie do nas kartki, mimo naprawdę ciężkich czasów, wielu może się jeszcze zdobyć. Przez to nie tylko spełni się wielki obowiązek katolicki - popierania dobrej prasy - ale wykona się rzecz miłą Matce Najśw., Której czci "Rycerz Niepokalanej" służy i Której Niepokalanów jest własnością zupełną.

Coraz więcej wpływa do nas zażaleń i reklamacji, że niektórzy listonosze żądają dodatkowych opłat od adresatów albo w ogóle "Rycerza" im nie doręczają. Powiadamiamy, że przepisy pocztowe nakazują doręczanie korespondencji i nie przewidują pobierania osobnych opłat za doręczanie pism. Jeżeli więc zdarzy się, że z winy funkcjonariuszy pocztowych "Rycerz" nie dochodzi, prosimy nas o tym powiadomić.

Wielkie udogodnienie zrobiliby nam Kochani Czytelnicy, gdyby na odwrocie wysyłanych do nas listów pisali swoje nazwisko i pocztę. Dopomogłoby to do szybszego posortowania i załatwienia bardzo licznie napływającej korespondencji.

Dziękujemy za licznie nadchodzące wyrazy oburzenia na nieuczciwe napaści niektórych pism na Ojca Św[iętego], Hierarchię kościelną i prasę katolicką.

W grudniu przypada doroczna uroczystość Niepokalanego Poczęcia - jest to największe święto Rycerstwa - Milicji Niepokalanej. Przygotujmy się więc na ten dzień odprawieniem nowenny, kto może - rekolekcji; wzmożeniem modlitw, dobrych uczynków. Polecajmy Niepokalanej naszą młodzież, rodziny, Polskę całą. Błagajmy Królową Pokoju o tak bardzo upragniony pokój w świecie. Za czasów niemieckiej okupacji nie można było się zbierać. Teraz liczne hufce M.I. mogą już urządzać akademie ku czci Niepokalanej.

W Niepokalanowie dorocznym zwyczajem zostanie odprawiona w dniu 8 grudnia Msza św. w intencji Rycerstwa Niepokalanej, Dobrodziejów Niepokalanowa i wszystkich Czytelników "Rycerza".

Odznaki dla członków Milicji Niepokalanej można nabyć w Administracji. Cena zł 90 wraz z przesyłką.


Już wyszedł z druku ilustrowany KALENDARZ RYCERZA NIEPOKALANEJ na rok 1947

Cena 30 złotych.