Okładka
Drukuj

Odpowiedzi Redakcji

"Strapiona" - Chusteczkę, można używać. Można z różańcem... o ile nie ma podstawy - to nie przypuszczać - a tym bardziej nie mówić bez wyraźnej potrzeby. Wstrzymać się od jedzenia przez czas 10 - 15 minut najmniej. Wytwarzać nie wolno. "Prawdziwa". - Z tego czasu można korzystać - lecz wypełnić wszystko według Woli Bożej. Wilno. - 30 Mszy św odprawionych bez przerwy. Obecność nie jest wymagana do ważności. O dobrej intencji już dawaliśmy określenie w Rycerzu. "Strapiona Barbara". Ponieważ bez zastanowienia się - winy nie było. Najlepiej, gdy matka zwróci uwagę - względnie można modlić się i b. delikatnie naprowadzić rozmowę na ten temat. Helena... Odp. Dra Welllsa: "Sprawa jest poważna, nie można próbować "lekarstw. Konieczny lekarz na miejscu, lub wizyta pacjenta". Samocise - Zofia. Kościół w tej sprawie nie wydał opinii. O ile możności, lepiej tego nie czynić. Radzyń - E. Z. Podzielam zapatrywania Pani, lecz proszę pamiętać o tym, że postęp człowieka idzie powoli. Dobrze, że modlą się. Trzebieszów. Naukowo trudno stwierdzić, ale przypuszczalnie po pierwszych oznakach - po- zostaje około pół godziny. Zrozp. dusza. Proszę zachować spokój. Winien jest brat. Lepiej w sobotę, gdy nie można - to tylko krótkie prace wykonać. Dobrze jest lekceważyć podobne myśli. Grzech jest to świadome i dobrowolne zezwolenie - dlatego w tym wypadku dużo radości. Słuchać proszę spowiednika. A. B. Grudzień. - Wystarczy, gdy prawdziwe przyczyny zostały podane, rozpatrzenie ich zależy już od władzy kościelnej. W wątpliwościach poradzić się proszę ks. proboszcza. Niegodna dłużniczka 13. Normalnie należałoby poprawić te kilka spowiedzi. Proszę jednak poradzić się spowiednika.

CZORTKÓW. Pan Bóg. najmiłosierniejszy Ojciec przebaczy. Wyznać tylko szczerze na spowiedzi. Ufność w miłosierdzie Doga!

WŁOCHY. O ile wynagrodzono całkowicie, to wystarczy. Powinno się wypełnić polecenie; w rzeczy dobrej zaniedbanie spełnienia tego - lekkie przewinienie. Lepiej powtórzyć, zresztą spowiednik zadecyduje.

Stały czytelnik P.R. O ile nie uważano za grzech - nie ma potrzeby wyznawać. Konieczna jest stała opieka duchowna spowiednika. Grzech jest to świadome i dobrowolne wykroczenie przeciw woli Bożej.

Barabasz, Barabaszówka. Zbyt lokalne, nie zamieścimy. R.C. "Niepokalana zwycięża" za słabe do druku. N.N. Leszno, - odebrane. "Poznanianka" - życzenia spełniliśmy. "Dziecko Maryi", Pabianice. - Przy podziękowaniach wymagany jest adres przynajmniej dla wiadomości redakcji. Wodę z Lurd może przysłać nasza administracja. Na drugie pytanie odpowiemy listownie - prosimy o adres. C. D. W sprawie Mszy Św. gregoriańskich odpowiemy listownie, prosimy podać adres. T. Buczyński, Ciężkowice na "wspomnienia" brak miejsca. J. Węglińska, Poddębice - Cynowa, Dąbrówka - .do druku za słabe. Graboś J., Pilażowa. - Poświęcone rzeczy metalowe najlepiej rozdać ubogim lub zakopać w ustronnym miejscu. S. Tkaczyk, Sosnowiec, H. Jerominowa, Łódź, J. Zbyczewska, Łódż, Z. Jędrzejewska, Łagiewniki - wszystkie prace do druku za słabe.