Okładka
Drukuj

Odpowiedzi Redakcji

Częstochowa - Chudź... Dawniej nie mieli cudów, dlatego Pan Bóg je działał Obecnie mamy cały szereg cudów zdziałanych na których możemy się opierać i na nie powoływać Są historycznie stwierdzone. Pan Bóg jednak działa wewnętrznie przez oświecenie. Sama siła wewnętrzna prawdy religii naszej już przekonuje. Zresztą, ile cudów dzieje się dzisiaj w Lourdes "Inne złe duchy". - oznacza wszelkiego rodzą, pokusy. Nie jest to walka pomiędzy Bogiem a szatanem, człowiek walczy wzmacniany łaską Bożą. Miała wolna wolę - stąd Jej zasługa. "Izabela" - "300 dni odpustu raz na dzień" znaczy, że tę modlitwę chociażby się odmawiało kilka razy podczas dnia to jednak odpust 300 dni zyskuje jeden raz. Do otrzymania każdego odpustu potrzebny jest żal za grzechy a do odpustu zupełnego spowiedź. Komunia święta, oraz wypełnienie warunków jakie dany odpust przepisuje. 2) Odmawianie różańca wymaga rozmyślania o poszczególnych tajemnicach. Modlitwy poprzedzające każdy dziesiątek służą właśnie do pobudzenia naszych myśli. Odczytywanie nie jest konieczne Modlitewnik: ,.Ciebie Boga Chwalimy" od 2.50 zł - ks.ks Jezuici, Warszawa Rakowiecka 1.

Czytelnik Rycerza Niepokalanej. - Z uwag skorzystamy. Prosimy o adres. Odpowiemy listownie. J. R. Bydgoszcz. - Otrzymaliśmy za późno. Nie wykorzystamy. Niegodna sługa Maryi, Ciechanów. - Tajemnicę, która wiąże się z panieńskim życiem nie ma żadnego obowiązku wyjawiać swemu mężowi. Jest to sprawa osobista. Jeśli była już wyznana spowiednikowi - to wszystko jest w porządku. Najwyżej można tylko gorliwym spełnianiem swoich obowiązków zadośćuczynić za dawne przekroczenie (o ile były). Bazylczyk, Zegrze. - Spóźnione! R O. Lwów. - Z braku przekazu należności można wysyłać w znaczkach pocztowych nieużywanych, w zamkniętej kopercie .W.W. Lwów. - Nie skorzystamy z braku miejsca. Administracja prosi. - Przy zmianach adresów należy podawać urząd pocztowy za pośrednictwem którego było wysyłane pismo. Ułatwi to szybsze załatwienie. Nieszczęśliwa, Borysław. - Wymieniony klasztor nie istnieje. Tu potrzeba wielkiej siły woli i mężnego znoszenia cierpień. Ufna i wytrwała modlitwa do Niepokalanej może jedynie przynieść spokój. Tylko nie rozpaczać! Modlić się za męża i za siebie. H. Sylwanowicz, Nieśwież. - Nie skorzystamy. F. W, Strzałkowo. - Dusze w czyścu mogą i istotnie przychodzą nam często z pomocą. Same sobie natomiast w niczym dopomóc nie mogą. Tej pomocy żądają od nas. Albina Kajder, - Możno się modlić, byleby dziecię było ochrzczone. "Smutny czytelnik". - Czyny takie są zabronione w 6 przykazaniu. Kto dobrowolnie i świadomie wywołuje je, grzeszy ciężko. "Niegodna Sługa Maryi", Zalesie. - Prawdziwe pragnienie świętości musi być połączone ze stanowczym unikaniem wszystkiego, co może w duszy rozbudzić nieodpowiednie uczucia. Ludwika W. Grodzisk - Dusza po śmierci wie tyle, ile Bóg pozwoli. Sąd nad człowiekiem odbywa się w momencie oddzielenia się duszy od ciała, po czym bezpośrednio dusza idzie albo do nieba, albo do czyśca. albo do piekła. Zofia S., Wąglów - O tym zamiarze trzeba wyznać! - Zachodzi wątpliwość, czy to był rzeczywiście ślub, czy raczej zwykłe postanowienie uczynione w młodości. Sprawę należy wyjawić spowiednikowi. On rozwiąże po zasięgnięciu szczegółów. Spowiednik powie, czy jest przeszkoda małż., bo to zależy od istnienia ślubu. N.J. z K. - Należy poprawić spowiedź odnośnie do wątpliwości poważniejszych. Napomnień spowiednika w przyszłości należy słuchać. Kto ma słuch przytępiony winien prosić o spowiedź w miejscu odosobnionym. - Materiał który pozostaje po szyciu ubrań, a może być wykorzystany, należy oddawać. Czytelnikowi "Krótki". - Jeżeli panu istotnie zależy na odpowiedzi, prosimy chaotycznie przedstawione zagadnienia dokładniej opracować i łaskawie przesłać swój adres. Odpowiemy listownie. Zaniepokojona czytelniczka z 1938 r. 17.8. - Podobnych poleceń na przyszłość dzieciom wydawać nie można bo to je gorszy - Jeżeli się nie słyszy spowiednika w konfesjonale, to trzeba prosić o spowiedź w miejscu odosobnionym - W miejscach zakazanych łowić nie wolno. "Wargocin" - Odpust nakłada się nie na osobę, lecz na krzyżyk. Ważny i dla innych. - Można włożyć i do trumny.

Pius XII

W trzecim głosowaniu Święte Kolegium Kardynalskie w dniu Z marca b.r. o godz. 17.30 wybrało papieżem dotychczasowego Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej J. Em. Ks. Kardynała Eugeniusza Pacelliego, Który przybrał imię Piusa XII.

Na opustoszałym przez trzy tygodnie tronie Piotrowym zasiadł nowy Pasterz. Jak kiedyś przed nadchodzącym Piotrem uginali kolana ludy ówczesnego świata starożytnego - tak teraz I my ugniemy kolana, by otrzymać Jego błogosławieństwo na każdy trud i na wszystkie koleje nieznanego nam jutra.