Okładka
Drukuj

ODPOWIEDZI REDAKCJI I ADMINISTRACJI

Poznań - Teresa. Można przystępować do Komunii Św. raz w tygodniu, nawet bez spowiedzi, o ile na sumieniu nie ma grzechu ciężkiego.

Rypin - Niegodna sługa Maryi. Zapisanie się do różańca w podanych warunkach było ważne. Do zyskania odpustów przy poszczególnym odmawianiu wymagany jest stan łaski.

Zmartwiona córka. O ile ojciec zostawił majątek to trzeba dług zwrócić. Pan Bóg to przyjmie.

Bojary - Helena. Gdy Pani zna owego kupca, to jemu zwrócić; w przeciwnym razie można zatrzymać z racji ubóstwa.

Strapiona Maria. Proszę stan swej duszy odkryć spowiednikowi. Pokusan."! tymi proszę się nie martwić, zachować spokój i nie zwracać na nie uwagi. Modlitwa do Niepokalanej doda siły i wleje radość do duszy. Myśli poruszone w wierszach są bardzo piękne.

Lida. Świętych trzeba roztropnie naśladować. Słowo to można wymawiać i myśleć o danej cnocie tylko pokusy odsuwać. O ile były z tego powodu niepokoje, proszę powiedzieć o tym na spowiedzi.

Lwów-Człon. Br. Dobrej śmierci: Sprawiedliwość jest. O ile ludzie jej nie praktykują to Pan Bóg pociągnie ich za to do odpowiedzialności. Pan Bóg, Który domaga się od nas świętości, jest sprawiedliwy.

Gorlice - Na pytania zadane damy. odpowiedź obszerną w dziale pt.: Trudoności relig. Obecnie odpowiem krótko: O ile wierzymy w Boga - musimy także wierzyć, że jest On najlepszym naszym Ojcem. Odrzucać podobne myśli i pogłębiać swoją religijną wiedzę.

xxx Z. R. Można dać ofiarę ubogiemu za duszę tej osoby.

Łodygowice - J. Łaciok. Z nakrytą głową można odprawiać. Można i bez różańca, ale nie zyskuje się odpustu.

Mogiła - M. Radoszkowa. Zbawienie człowieka umysłowo chorego zależne jest od stanu jego duszy bezpośrednio przed chorobą. Zazwyczaj Pan Bóg daje tym ludziom przed śmiercią pewną świadomość, więc mogą wzbudzić żal doskonały, albo się wyspowiadać.

Zrozpaczona M. Proszę się zbytnio nie trapić. Św. Monika kilkanaście lat prosiła. Ufności więcej w miłosierdzie Boże przez pośrednictwo- Niepokalanej.

Lwów - J. Cisek. Tak dużo istnieje popularnych wydawnictw tego żywotu, że nie widzimy potrzeby drukować w "Rycerzu".

Biała Podl. - Czł. Ap. Ch. Obie kwestie można będzie załatwić przy spowiedzi.

Ks. J. Ł. Araucaria, Brazylia - Dziękujemy za list z dn. 24.3. 38. Cieszymy się, że "Rycerz Niepokalanej" podoba się Rodakom. Prosimy o łaskawą współpracę w rozwijaniu akcji M. I. na tamtejszym terenie przez zjednywanie nowych członków pod błękitne sztandary Milicji Niepokalanej i propagowanie wydawnictw M. I. ślemy najserdeczniejsze życzenia w apostolskiej pracy.

Kępa - Władysław. Gdy świadomie przed snem nie naraża się na okazje i po przebudzeniu nie ma upodobania - to nie odpowiada.

Gniezno-Niepewny. Za objawy natury fizjologicznej, niezależne od naszej woli, mające miejsce podczas nabożeństw kościelnych, moralnie nie odpowiadamy.

Clemens N. Jakimś nieodzownym modlitwom za konających nie powinno się dawać wiary. Widocznie broszura ta wydana jest przez heretyków, żerujących na nieświadomości ogółu.

Strosk. J. Ponieważ tego nie uważano za grzech, zatem spowiedzi były dobre i podanych w liście z poprzedniego życia nie potrzeba mówić. Na przyszłość unikać należy. Jak postępować na przyszłość wyjaśni Ksiądz na spowiedzi."

Pomorze - J. K. Ważna była, o ile miało się zamiar oddać. W razie niemożności - trudno. Poradzić się można na spowiedzi.

J. K. K. Z powodów religijnych lepiej nie wywoływać nieporozumień. Więcej modlitwy, ofiar i przyjacielskich rad. Można na spowiedzi się poinformować.

Strapiona. Proszę po wyjaśnienie tej kwestii zwrócić się do spowiednika.

Pragnie kochać Maryję. Dziękuj Jezusowi za łaskę miłości. Trudności się nie obawiaj. Z niestałością charakteru należy walczyć! Wybierz sobie jednego spowiednika, on poprowadzi Cię do Jezusa.


Wniebowzięcie Matki Bożej
Wniebowzięcie Matki Bożej.