Okładka
Drukuj

Od Wydawnictwa

Serdeczne słowa zachęty, płynące z oddanych sprawie Niepokalanej serc Rycerzy i Czytelników "Rycerza", dodają nam otuchy do tym większego wzmożenia naszej pracy misyjnej.

Istotnie Wszyscy Społem musimy zdobyć cały świat dla Niepokalanej, naszej Pani i Hetmanki. Przede wszystkim jednak u Jej stóp spocząć winny szlachetne serca naszych rodaków. Dlatego ślemy gorącą prośbę do Rycerzy i Rycerek, by zechcieli zdobyć przynajmniej dwóch nowych członków do Milicji Niepokalanej. Niech królowanie Maryi ogarnie wszystkie serca, bijące na polskiej ziemi.

W związku z tym Administracja prosi uprzejmie o podawanie pełnych adresów poszczególnych członków, chcących należeć do Milicji z równoczesnym zaznaczeniem czy już prenumerują "Rycerza", względnie czytają od kogo innego.

Czytelnicy zechcą łaskawie podawać zawsze cel wpłaty na przekazach rozrachunkowych lub blankietach P. K. O. nr. 150.283. Ofiary przesłane na prenumeratę "Rycerza" lub "Rycerzyka" nie potwierdzamy osobnym druczkiem.

żółte kartki na adresy, załączone swego czasu do "Rycerza", nie można obecnie przesyłać jako druki, lecz naklejać na nie znaczek pocztowy za 15 gr.

Wiele miejscowości zostało przydzielonych do innych urzędów i agentur pocztowych. Powoduje to niedoręczanie pisma niektórym Czytelnikom. Aby temu zaradzić, prosimy zawiadamiać o podobnych zmianach przydziału swego miejsca zamieszkania.

ODPOWIEDZI REDAKCJI I ADMINISTRACJI

Kl. Olesik. O poprzednio nadesłanych pracach nic nie wiemy; z obecnych nie możemy skorzystać za życzliwość b. dziękujemy.

"Zofia - Turzno". Ody żadnego grzechu ciężkiego świadomie nie zataiła - spowiedź debra.

"Stała Czytelniczka" - wystarczy, jeśli kapłan poświeci gdziekolwiek.

Paweł. - Jeśli uważałeś to za małą winę - co w rzeczy samej w tym wieku mogło być - to bądź spokojny, chociaż tego nie wyznałeś. O Ile masz jakie wątpliwości, spytaj się spowiednika.

"St. Józefa". Jeżeli ojciec i siostra są obłożnie chorzy należy pozostać w domu. Gdyby jednak możliwe było zastąpienie się kimś z krewnych, to można pójść za głosem powołania. Spowiednika się poradzić.

Tomasz Szul - Dobrze Pan zapatruje się na te sprawę. Różni ludzie niegodnie zbliżają się "n Boga Eucharystycznego, Bóg ich osądzi.

Czytelnik B. F. 1. W naturze ludzkiej tkwi skłonność - i każdy ma prawo do małżeństwa, jednak nakazu wprost danego nie ma. 2. Proszę jak najmniej o tym myśleć.

"Prosząca o radę" - Proszę się modlić ze zdaniem się na wole Boga, który wie, czego nam może udzielić.

Sulikowski P. - Nie możemy zamieścić.

Romuald Sawicki - Dziękujemy za współpracę.

Leżno Z powodu zapomnienia nie było winy. W drugiej sprawie proszę poradzić się spowiednika.

Płock J. Z. W wigilię Wszystkich Świętych obowiązuje post, wyjąwszy tylko, gdyby wigilia ta przypadła w niedzielę albo w święto, w które jest obowiązek wysłuchania Mszy św.

Jasłowice Fr. - Wiersze się nie nadają.

Stała Czytel. z Radlina - To można mówić.

"Niegodny grz. Maryi z Tarnopola" - proszę podać adres a warunki przyjęcia wyślemy.

Poznań - Marian. Bądź spokojny - ucz się pilnie. Kochaj zawsze Niepokalaną.

"Polamo" - Owszem, zwraca. życzymy opieki Niepokalanej.

Równe M. Chm. Skutek Mszy św. zasadniczo jest jednakowy Sakrament w takim stanie jest ważnie przyjęty, ale nie daje łaski

"Lwowianka" - Wyczerpującą odpowiedź damy w trudnościach religijnych. Teraz tytko zachęcamy do ufności i przekonani, że Wola Boża uwzględnia wszystkie nasze potrzeby. Proszę przeczytać art. pt: "Dobroć mojej Matki. "Rycerz" styczeń 1933 r.

"Nieszczęśliwa L. S." Tego nie potrzeba wyznawać - gdyż jest obowiązek unikania okazji do złego, nie zależnie od tego, kto jest tą okazją.

Gorlice - żal zasadniczo nie polega na rozbudzeniu uczucia, ale na woli: przeproszeniu Boga i postanowieniu

Puławy - M. - Grzech później popełniony, nie unieważnia poprzedniej dobrej spowiedzi.

Czytelnik "Rycerza" - Zwyczaje nawet b. dobre - bywają często przez następne pokolenia zniekształcone I obchodzone bez wczucia się w nie.

Stała Czytelniczka "Rycerza" - Porady udzielić może p. Dr Świtalska Instytut Kosmetyczny, Warszawa Al. Ujazdowskie.

"Bardzo strapionej duszy" - Tego czynić nie wolno. Radzę powtórzyć ostatnie spowiedzie. W tych chwilach modlić się - wiedzieć, że Bóg widzi i robić stanowcze miesięczne postanowienia

Andrzej Olejniczak - Modlitwy nadesłane są dobre. życzę opieki Niepokalanej.

Basznia Dolna - Uderzanie się w piersi nie jest czymś niewłaściwym, ale też niekonieczne. Lekarska rada.

Tadeusz Grzelak - Postaram się skorzystać z myśli podanych w tym artykule.

Jan Ostrowski - Można owijać tym papierem. Zwyczaj ten nie jest chwalebny. Ostatnia sprawa zależy od miejscowej władzy.

"Stały czytelnik Rycerza Niepokalanej". Można iść do obcego księdza, tylko stan swej duszy dobrze przedstawić i powiedzieć o zgorszeniach. - Misjonarz podczas udzielania misji ma władzą większą, bo może odpuszczać grzechy zastrzeżone biskupowi.