Okładka
Drukuj

Od Wydawnictwa

Pragniemy się podzielić z Szanownymi Czcicielami Niepokalanej naszymi smutkami i radościami. Działalność nasza, zmierzająca do urzeczywistnienia królestwa Niepokalanej w ukochanej Ojczyźnie i poza jej granicami, stoi, że się tak wyrazimy, kością w gardle, zacietrzewionym wrogom katolicyzmu, jakimi są masoneria i bezbożnictwo komunistyczne. Starają się oni uniemożliwiać naszą pracę apostolską - a sprytnie i podstępnie to robią. Oto chcą nas przede wszystkim zohydzić wobec społeczeństwa i władz przez jawne i ukryte oszczerstwa. Ubolewać trzeba, że złym wpływom wolno-myśli-cieli ulegają czasem nawet jednostki najlepszej woli. Wolno-myśli-ciele umieją "kadzić" i upajać nimbem dostojeństw i doczesnych korzyści.

Nie możemy wiele pisać na powyższy temat. Chcieliśmy tylko Drogich Czcicieli Niepokalanej poinformować, że piekło sprzysięgło się, by zniszczyć dzieło Niepokalanej.

Wrogów naszych możemy upewnić, że Niepokalana potrafi się upomnieć o duszę, nawet zbłąkane, tak, jak ich.

Prosimy Drogie Rycerstwo Niepokalanej o uważne przeczytanie artykułu na str. 130.

Administracja powiadamia, że sprawy związane z prenumeratą naszych wydawnictw, np. poprawić adres, otrzymać numer brakujący, zamówić dla innej osoby pismo, wpisać do M.L, otrzymać broszury drukowane w Niepokalanowie, załatwiać można osobiście w oddziałach Milicji Niepokalanej.

Oddziały są w następujących miastach:

WARSZAWA, Aleje Jerozolimskie 49, telef. 708-32.

KRAKÓW, ul. Franciszkańska 4, telef. 177-14.

POZNAŃ, ul. Franciszkańska 2, telef. 52-22.

LWÓW, ul. Łyczakowska 16, telef. 115-54.

GDYNIA, ul. Świętojańska 9, telef. 30-11.

W sprawach redakcyjnych i dotyczących M.I. zwracać się najlepiej listownie bezpośrednio do Niepokalanowa.

Upraszamy też uprzejmie o dosłowne pisanie na listach, przekazach, czekach i wszelkich innych korespondencjach tego adresu, na który ślemy "Rycerza", "Rycerzyka" lub "Mały Dziennik". Przy zmianie miejsca zamieszkania, podawać poprzedni adres. Kto czyta lub pobiera pismo od innej osoby - niech wspomina o tym w listach.

Odpowiedzi na trudności religijne nie zawsze mogą być zaraz udzielane w "Rycerzu", dlatego komu zależy na szybkiej odpowiedzi, niech podaje swój adres i załącza znaczek na odpowiedź.

ODPOWIEDZI REDAKCJI I ADMINISTRACJI

L-twa. Otrzymaliśmy 10 ł. od E Szarańskiej i również 10 ł. od Pawła Chmielewskiego. Bóg zapłać. Prosimy o dokładne podanie adresów, pod którymy ślemy Rycerza Niepokalanej.

Łotwa - Kraslava, listopad 1937 r. Dziękujemy za trzeci list w sprawie "Rycerza Niepokalanej". Prosimy o podanie swego dokładnego adresu, na który przychodzi "Rycerz".

P. Witkowski W. - G. Raschen, p. Kluskowa - Dobristrolt (Niemcy). Pieniądze wpłynęły. Bóg zapłać.

Br. Bartłomiej. C. S. - Nie.

Stroskany młodzieniec: Sprawy pod pytaniem pierwszym i drugim - wyznać w ten sam sposób, jak opisano - po prostu, szczerze. Lepiej nawiązać z nimi kontakt przyjacielski. Modlitwa ta nie obowiązuję pod grzechem - ale wypada podziękować Bogu. Pytania 7-mego nie rozumiem, spowiednik wytłumaczy. Można się wyspowiadać gdziekolwiek.

Józef Szczepaniak - Kto zna język obcy-powinien się nim posłużyć przy spowiedzi, o ile ksiądz nie rozumie naszej mowy.

"Zasmucona - Pomorzanka" - Nie potrzeba o tym mówić rodzicom ani przyszłemu mężowi. - Rzeczy tych używają ogólnie - i one dzisiaj straciły pierwotne znaczenie, dlatego nie będzie złym, o ile nimi się posłuży.

Medaliński Czesław - O ile Pan nie może - zmienić pracy - co zresztą w dzisiejszych czasach jest trudno, to za pracę w dane dni odpowiada gospodarz.

Czytel. "Rycerza" k. Miech. - SS. Misjonarki Rodziny, M. Generalna - Ratowo p. Radzanów n. Wkrą, woj. warszawskie.

Nowy Sącz - Czytelnik - Proszę o tym powiedzieć na spowiedzi... Myśli te należy lekceważyć; zachęcam do męstwa i modlitwy do Niepokalanej.

Niegodny i nieszczęśliwy - "życie piękne i czyste" - Tihamer Tóth. Str. 167. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań, Warszawa, Lublin. Módl się. Jezus w Najśw. Sakramencie niech będzie Twoim Przyjacielem a zwyciężysz.

Oczekująca i stała Czytel. R. N. - żal za grzechy trzeba wzbudzić przed rozgrzeszeniem - nie trzeba się trapić, czy żal był dostatecznie wielki - jak umiemy żałujmy, postanawiając poprawę. O odnowieniach powiedzieć lekarzowi - o ile on wystawi dobre lekarstwo, to trudności nie będzie.

Stroskana dusza - Przysięga ta nie pociąga za sobą grzechu specjalnego.

K. 7. - Biała Wyżna. Wiersz słaby.

Strapiona Anna. W wypadku niemożności zwrócenia od razu wszystkich pieniędzy - trzeba to uczynić ratami. Gdy i w ten sposób nie można - wystarczy intencja zadośćuczynienia w warunkach pomyślnych. Przekonanie o niemożliwości wypełnienia zobowiązania - nie czyni spowiedzi złą - byleby była intencja - jak zaznaczono wyżej.

Sarny - Tego nie potrzeba mówić - ponieważ w tym wieku życia nie uważano za grzech.

Janówka - Trzeba powtórzyć nie tylko żal - ale i grzechy, o ile spowiedź odbywa się przed innym spowiednikiem. Gdy przed tym samym - wystarczy powtórzyć ogólnikowo grzechy i przypomnieć księdzu o spowiedzi złej przed nim odprawionej.

Strapiona Czytelniczka - O ile nie przypominamy sobie czy wypełniliśmy pokutę zadaną na poprzedniej spowiedzi - wystarczy to zaznaczyć na następnej, a ksiądz odpowiednio poinformuje. Proszę być odważną. Modlimy się za wszystkich.

Stroskana dusza - Proszę być spokojnym. Ponieważ nie było zupełnej świadomości - nie było grzechu ciężkiego. Myśli - pokusy są grzechem, o ile dobrowolnie, świadomie, wiedząc, że powinniśmy je oddalać, na nie zezwalamy; były to pokusy tylko.

M. M. Pozn. Do chwili poznania - spowiedzi były dobre, o ile od czasu poznania, błędnie sądzono, że należy się spowiadać, a nie uczyniono tego, wówczas proszę powiedzieć o tym spowiednikowi. Jednak tamtego wypadku z młodszych lat nigdy nie potrzeba powtarzać.

Skrupuły duszy - Obowiązku nie ma, należy wyznać grzech, tak jak go pamiętamy...

Nieg. sługa Maryi - Bronisław - Można pominąć powtarzanie na następnych spowiedziach, należy jednak mleć chęć oddania w warunkach możliwych. Najlepiej poprosić o to księdza na następnej spowiedzi. Proszę być spokojnym - zrównoważonym.

Dusza trwożliwa Należy podać jeszcze przyczynę, z powodu której nie wyznano.

Samotna. - Omawianą sprawę należy przedstawić własnemu proboszczowi rzymsko-katol.