Okładka
Drukuj

Od Wydawnictwa

Co miesiąc zamieszczane podziękowania w "Rycerzu" świadczą wymownie o niewysłowionej dobroci i łaskawości Niepokalanej, Która dźwiga strapione dusze, karmi mlekiem swej łaski, obdarza szczęściem i pokojem wewnętrznym. Ale wiele jest jeszcze dusz, które potrzebują pomocy Pośredniczki wszelkich łask.

By więc w sercach Polaków wzrastała coraz większa ufność do Niepokalanej, by zaznali oni szczęścia i pokoju w objęciach niebieskiej Matki, prosimy wszystkich Czcicieli Niepokalanej, aby rozpowszechniali, gdzie tylko mogą Jej "Rycerza" i nadsyłali adresy nowych Czytelników, którzy by chcieli pismo otrzymywać a jeszcze nie prenumerują. Niech każdy poda jednego, a kto może dwóch i więcej.

Administracja bardzo prosi o pisanie na kartach pocztowych i listach adresów nadawcy. Na listach, czekach, przekazach i tym podobnych korespondencjach Czytelnicy zechcą podawać ten sam adres, na który otrzymują "Rycerza", "Rycerzyka" czy "Mały Dziennik". Adres jest odbity na opakowaniu lub na okładce pisma. Przy zmianie miejsca zamieszkania, należy podawać i poprzedni adres, na który przychodziło pismo. Kto zaś nie pobiera od nas pisma bezpośrednio, niech w liście łaskawie zaznaczy, że czyta od innej osoby.

Listonosze wiejscy mają doręczać pismo czytelnikom a nie postronnym osobom. Dlatego jeśli zdarzają się takie wypadki, a osoby postronne lekceważą sobie doręczanie pisma adresatowi, należy wnieść reklamację do miejscowego Urzędu Pocztowego, a gdyby to nie skutkowało, napisać do nas.

Przy jednoczesnym wysyłaniu listu i przekazu lub czeku prosimy na przekazach nie powtarzać tego, co napisano w liście, lecz krótko zaznaczyć "list wysłany".

Zużyte znaczki pocztowe podlegają normalnej opłacie listowej, tj. do wagi 20 gramów - 25 groszy, - ponad 20 do 250 gramów - 50 gr.

Imiona zmarłych członków Milicji można nadsyłać do Administracji.


Opiekunka dusz
Opiekunka dusz

ODPOWIEDZI REDAKCJI I ADMINISTRACJI

Stroskana dusza - Przysięga ta według ogólnego mniemania nie obowiązuje pod specjalnym grzechem. O innej sprawie proszę poradzić się spowiednika.

T 2/2, 38 r. Pozn. Proszę bezwzględnie słuchać spowiednika. Na podane zapytania nie daję odpowiedzi, udzieli jej spowiednik.

"Stroskana dusza". Spowiedzi świętokradzkie o tyle mogły być, o ile ze świadomością nie wyznało się ciężkiego grzechu. O ile spowiedź przed drugim kapłanem była również szczera, Jak przed pierwszym, można być spokojną.

Edmundowi B. - Pomorze. Z listu nie mogę wywnioskować, jakiej porady mam udzielić. Mszę św. odprawiono w intencji zamówionej. Zachęcam do męstwa i praktykowania tak pięknej cnoty. Niepokalana dopomoże.

Es. Forma "wyrafinowany" wystarczy; należy określić liczbę, przynajmniej w taki sposób przez tyle miesięcy, raz czy więcej w miesiącu, tygodniu, czy dniu. Zachęcam do swobody i zupełnej szczerości przed spowiednikiem.

"Dawny dłużnik". Mszę św. wyznaczono do odprawienia na 30 marca.

Maria. O ile bez zastanowienia - to nie ma ciężkiej winy.

Można mieć korzyść duchową i łaski z kilku równocześnie wysłuchanych Mszy św.

ZR. - Wołyń. Proszę być zupełnie spokojną. Ośmiomiesięczna córeczka o ile była ochrzczona - jest w niebie.

Czytelnik R. N. J. Proszę się nie obawiać i nie martwić. Walcząc z tymi myślami, zdobywa Pan wiele zasług.

A. P. Niegodna Służ. Maryi. Taki ślub nie uprawnia do pożycia z drugą osobą. Proszę być mężną - modlić się do Niepokalanej.