Okładka
Drukuj

Wszystkim Członkom Milicji Niepokalanej i Czytelnikom "Rycerza" życzymy, by Niepokalana obdarzyła Ich obfitością łask na drogę życia w Nowym Roku.

Wydawnictwo Milicji Niepokalanej, Niepokalanów.

Od Wydawnictwa

Prosimy Szanownych Czytelników o zaznaczanie na przekazach rozrachunkowych, lub czekach P. K. O. Nr. 150.283, w jakim celu posyłana jest dana kwota pieniężna czy jako opłata za "Rycerza", "Rycerzyka", "Mały Dziennik", czy też - tytułem ofiary.

Również zwracamy się z gorącą prośbą do Szan. Czytelników o dalszą z nami współpracę. Przypuszczamy, że każdy z Szan. Czytelników, pozyska w Nowym Roku przynajmniej jednego abonenta dla naszych pism.

Odpowiedzi redakcji i administracji

JAWORZNO A.K. Dziecko, które zeszło z tego świata bez Chrztu, nie wejdzie do nieba: Dla dzieci nieochrzczonych Bóg przeznaczył miejsce innej szczęśliwości. "ASPIRANTKA": Można wstąpić do zakonu. Na ogół nie jest ciężką winą, w poszczególnych wypadkach osądzi spowiednik. KRAKÓW, CZYTELNIK M. M.: Zależy od tego, czy dał zgorszenie, czy było to dla niego okazją bliską do grzechu. M.W., - ŚRODA, BARANOWICZE - A. O., STAŁA ABONENTKA R.W.: Prosimy zwrócić się do spowiednika. W.M.: - Można wstąpić do zakonu. WAGANOWICE: Na misje wyjeżdżają także bracia zakonni. Wątpię czy w tym wieku przyjmą do zakładu, w którym wychowują i kształcą młodzież. ZAKŁAD: OO. Michaelici, Miejsce Piastowe koło Krosna. ŁOMŻA: Adres do Teresy Naumann: Frl. Theresa Neumann, Konnesreuth, F. C. Bayern - Deutschland. Prosimy podać adres osoby, dla której zamówiony R. N. WEŁNICA - IRENA: Można dążyć do zamierzonego celu. Matkę należy jednak odpowiednio usposobić. UCZEŃ GIMNAZJALNY:, który prosi o listowną odpowiedź na temat "Straży Przedniej", raczy podać swój adres.