Okładka
Drukuj
Zmartwychwstanie

Odpowiedzi redakcji i administracji

"117965" - Wiersze słabe. Przeczytać zasady poezji. DŻIUBIELA W., WROTNÓW - Ważna. ST. STOŻEK, KASINKA - Korzysta tu i lam. ZDŻARY - 1) Adam i Ewa zgrzeszyli nieposłuszeństwem, zerwaniem owocu. 2) Może wstąpić za pozwoleniem męża. S. A. 40 - Jeżeli okoliczności pozwalają należy przyklęknąć, jeżeli nie uklęknie, nie zgrzeszy ciężko, chyba, że uczyni to z pogardy lub fałszywego wstydu, a nie ze słusznej przyczyny. Stangret w czasie mrozu może mieć głowę nakrytą. Kto nie ma dyspensy od postu, w dni postne może jeść raz na dzień do sytości a dwa razy lekki posiłek, kto je więcej razy, łamie post. Wina jest wielka lub mała zależnie od ilości spożytego pokarmu. Na 4 pytanie odp. - tracą. "ZROZPACZONY MŁODZIENIEC" - Rodzice nie mają prawa zabraniać wstąpienia do Zakonu. "JOT 34" - Proszę być spokojną, spowiedź była dobra. M. R., TCZEW - Można wstąpić. B. K. - Takie dziecko nie potrzebuje modlitwy. "POKUTA" - Myśli, które same nasuwają się, nie są grzechem, tylko świadome i dobrowolne zgadzanie się na takie myśli jest grzechem, Przystępować do Sakramentów św. i modlić się do Matki Bożej. CZYTELNIK Z TOMASZOWA LUB. - Wiersz dosyć ładny, dużo w nim uczucia, ale za długi. DLA CHOREJ DUSZY - Proszę być posłuszną radom spowiednika. Grzechy zapomniane wystarczy wyznać na następnej spowiedzi - do Komunii św. można w tym czasie przystępować. LWÓW, MARIA WYSOCKA: "Msza św." powinno się pisać przez duże "m". Na inne zapytania odpowiemy w dziale "Trudności religijne". RÓWNE WOŁ.: Modlić się trzeba - wystarczy chęć. Można do innego kapłana się udać. Jednak zaznaczyć trzeba. - Dlatego, by nas pouczyć, że: pierwsza jest Wola Boża. - Książkę można nabyć: Księgarnia św. Wojciecha - Poznań, pl. Wolności 1.

UWAGA: Przy zapytaniach i trudnościach religijnych prosimy o podawanie dokładnych adresów z załączeniem znaczka na odpowiedź, bo z braku miejsca w "Rycerzu" odpowiedzi będziemy bardzo ograniczać.


WIARA I ŻYCIE

miesięcznik poświęcony sprawom religijno-społecznym i apologetycznym.

Stron 32 - prenumerata roczna 5. - zł. Wyd. OO. Jezuitów, Warszawa ul. Rakowiecka 61.

Pismo to wypowiada walkę bezbożnictwu, które w ostatnich dniach tak otwarcie wystąpiło do ataku na katolicyzm. Podaje podstawy Wiary nie tylko po to, aby umacniać wiarę samych katolików świeckich, ale aby z nich wyrabiać prawdziwych obrońców religii i jej propagatorów.


Uniwersytet ludowy w Dalkach

Uniwersytet Ludowy ma na celu kulturalne podniesienie wsi oraz przygotowanie żywiołu ludowego do czynnego udziału w polskim życiu kulturalnym. WARUNKI - opłata wstępna 15 zł, poza tym 60 zł miesięcznie.
Adres: - UNIWERSYTET LUDOWY Dalki p. Gnieznem.


Ich Eminencjom Księżom Kardynałom, Ich Ekscelencjom Księżom Arcybiskupom i Biskupom, Przewielebnemu Duchowieństwu, Członkom "Milicji Niepokalanej" oraz wszystkim Szanownym Czytelnikom i Przyjaciołom "Rycerza" najserdeczniejsze życzenia prawdziwej duchowej radości z chwalebnego Zmartwychwstania Chrystusa

składa
Wydawnictwo "Rycerza Niepokalanej"
wraz z całym Niepokalanowem