Okładka
Drukuj
Matka Boża Bolesna

ODPOWIEDZI REDAKCJI I ADMINISTRACJI

"STROSKANA Y.": Jeśli matka ma środki do życia i opiekę w starości, to niema obowiązku pozostawać w domu. Więcej należy słuchać Boga niż ludzi. "SODALISKA": 1) Nie musi Pani wychodzić. A czy lekarz nie może coś na to poradzić? 2) Obawy nieuzasadnione, ba postać opłatka w ustach po 10-15 minutach już nie istnieje. "NNN" 1) Nie koniecznie się spowiadać. 2) Nie wystarczy powiedzieć na spowiedzi, że grzeszyło się przeciw 6-mu Przyk. Trzeba krótko wyjaśnić i okoliczności. Można i tak, jak w liście było napisane. T. S. LESZNO: Z tajnych sekretów "Białej Magji" korzystać niewolno. Jest to grzech przeciw 1-mu Przykazaniu Bożemu.

UWAGA: Listy z trudnościami religijnemi napływają do nas stale i w tak znacznej liczbie, że nie możemy podać w "Rycerza" natychmiastowych wyjaśnień, jak niektórzy z Czytelników sobie życzą. Jeśli więc komuś zależy na terminowej odpowiedzi, niech poda dokładny adres, załączy znaczek pocztowy celem przesłania wyjaśnień listownie. Niektórzy nadsyłają trudności, które właściwie niemi nie są - na takie "trudności" nie dajemy odpowiedzi. Odpowiadamy, tylko na te, które mogą zainteresować ogół Czytelników.