Okładka
Drukuj
Królowa Polski
Królowo Polski, miej w Swej opiece Ojczyznę naszą!

ODPOWIEDZI REDAKCJI I ADMINISTRACJI

OD REDAKCJI: Szczupłe ramy naszego pisma nie pozwalają na umieszczanie zadowalającej odpowiedzi. Kto więc pragnie otrzymać dłuższe wyjaśnienie, niech poda dokładny adres, celem przesłania odpowiedzi listownie i załączy równocześnie znaczek na odpowiedź. Inaczej z konieczności zmuszeni będziemy zostawiać podobne listy bez odpowiedzi. W sprawach sumienia prosimy zwracać się do spowiednika.
S. WILKOWA, Lwów: Wysłano. "UFNA W POMOC MARJI", W.D.K., CZYTELN. "RYCERZA" Z GRUDZIĄDZA, STAŁA CZYTELN. Z CHEŁMNA: Prosimy o podanie adresu celem przesłania odpowiedzi listownie. CZYT. "R. N.", CISOWO: Przyjmujemy dobrowolne ofiary. ROZALJA VASILEWSKA, DAUGAVPILS: Kalendarz na r. 1936 wysłaliśmy, lecz, niestety, prawie wszystek nam zwrócono. Powtórnie słać nie możemy. M.R. RABKA: Dusze czyśćcowe mogą się za nas modlić. A.C.: Adresy zakonów polskich znajdzie Pani w książce: "Zakony żeńskie w Polsce" - X. Prońskiego. Można nabyć u OO. Redemptorystów, Kraków, Zamojskiego 56. JULJAN WR., LUDWIKA ROG., LUBLA, ELIZA ADAM.: Nie skorzystamy. JANIA JAŁT: Mogą pozostać w obecnej kasie. J.K.J.: Można.
MARJA BORCZ., WŁODZIMIERZ W.: Ulotki owe, jakie znalazła Pani w "Małym Dzienniku", nie są nasze, lecz jakieś wrogie nam ręce wkładają do naszych pism swe wstrętne piśmidła. Nr.100: "Dzieło Matki Bożej Powołań", Wilno, Zarzeczna 16. Tam udzielą informacyj. "ZMARTWIONA": Może Pani wstąpić do klasztoru. MARJUSZ SEP: Wiersze załączono do materjału red. MACIEJ NIENART, ELIZABETH N.J.: O bliższe szczegóły (Cud. Dz. Jezus) prosimy zwrócić się pod adresem: Laicky Apostolat, III Radu św. Frantiska, Praha XIX, St. Dejvice probostoka 4, Czechosłowacja - C.S.R. AL. KUBAŚ, PINJAVOR: P.W.Z. z Opola wspomnianej kwoty jeszcze nie wpłaciła. CZYTELŃ, ze SŁAWOSZEWA: Nie można. WALENTY K. W., RADYMNO: Szczerze żałującemu grzesznikowi za grzechy P. Bóg zawsze przebaczy. Ł.M.T.: Otrzymaliśmy, "Bóg zapłać". ANNA WOL., Francja. Może Pani oddać dziecko na wychowanie, ale rodzinie katolickiej. SŁUGA MARJI, KOŃSKIE: Jeszcze raz prosimy złożyć podania do okolicznych fabryk broni. Nie trzeba zrażać się chwilowemi przeciwnościami. Więcej ufności w pomoc Niepokalanej. Modlimy się w Pańskiej intencji.