Okładka
Drukuj
Matka Boża wręcza różaniec świętemu Dominikowi

Odpowiedzi Redakcji

"FRANCISZKA": Adres Matki Generalnej SS. Służebnic Najśw. Serca J.: Kraków, Garncarska 26a. Tam udzielą informacyj. "CZYTELNICZKA K. H.": Spowiedź generalna była dobra - proszę więc być spokojną. J. RUSZ., KAMIEŃ k. RUDN.: Niewiadomo, o jaką organizację chodzi Panu. Bo są różne, choć naogół dość wrogo usposobione do Kościoła. Prosimy o adres celem przesłania odpowiedzi listownej. CZYTELN, listu nadanego z p. Tarnogrodu prosimy o podanie adresu.

Czy już czytasz

MAŁY DZIENNIK?

Najtańsze, ponadpartyjne, katolickie, ilustrowane
pismo codzienne?

Jeśli nie - poproś o bezpłatne numery okazowe - a przekonasz się, że warto go zaabonować!
Codziennie 8 str. druku ( w niedzielę i wtorki 12 str.).
Cena z przesyłką pocztową tylko 1 zł. miesięcznie (w Warszawie z odnoszeniem do domu 1.35 zł.). Nr. pojedynczy 5 groszy (w prenumeracie miesięcznej tylko 3 grosze!).
Zamawiać w Adm. "Małego Dziennika"; Niepokalanów, p. Teresin k. Soch. Polska.