Okładka
Drukuj
Matka Boża z Dzieciątkiem, lilie, gołąbki
Pieśnią wesela witamy, o Marjo, miesiąc Ywój!
My Ci z serca cześć składamy, Ty nam otwórz łaski zdrój.

Szanuj pisemko! Po przeczytaniu nie niszcz go, lecz pożycz innym, którzy go nie znają albo nie mogą opłacić prenumeraty, lub zbieraj roczniki, które będą dla Ciebie miłą pamiątką. Sprawisz tym radość bliźniemu, a nagroda za to nie minie Cię! APOSTOLSTWO DOBREJ PRASY JEST OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO KATOLIKA!


OD WYDAWNICTWA

Wszystkim Szanownym Czytelnikom i Dobrodziejom, którzy pośpieszyli z ofiarą na kościół w Niepokalanowie, składamy serdeczne przez Niepokalaną Bóg zapłać. Z listów, jakie w tej sprawie otrzymujemy, wyczuwa się, że gorącym pragnieniem wszystkich jest, by świątynia Niepokalanej w Jej Niepokalanowie stanęła. - Materiał na budowę w części ofiarowany, w części kupiony już zwozimy i wkrótce będziemy zakładać fundamenty.

Maszyna rotacyjna dla "Małego Dziennika" już kończy się montować. Od maja wciągnie się ją do ciężkiej pracy dla Niepokalanej. Będzie drukowała 56.000 egzemplarzy na godzinę. Także sprowadziliśmy drugi intertyp (maszyna do składania czcionek), ale okazuje się, że jeszcze dwie takie maszyny trzeba będzie kupić, bo te nie nadążałyby składać. Mamy nadzieję, że przy pomocy Niepokalanej wszystko pójdzie jak najlepiej.

Prosimy wszystkich Zacnych naszych Dobrodziejów i Przyjaciół o serdeczną do Niepokalanej modlitwę w intencji Mugenzai no Sono, zwłaszcza w tym miesiącu - maju, bo, jak wiadomo, Ojciec św. wyznaczył na maj intencję misyjną: O NAWRÓCENIE JAPONII.


8 miljonów Polaków pozostaje na wychodztwie bez opieki polskiego duszpasterza. Czy nie pospieszysz im z pomocą?
Kto by chciał poświęcić swe życie dla naszych Braci zagranicą w stanie kapłańskim, ale w charakterze brata zakonnego, wyjeżdżającego razem z kapłanem na tereny misyjne, niech zwróci się do Seminarium Zagranicznego w Potulicach p, Nakło nad Notecią (Pz.)

UNIWERSYTET LUDOWY W DALKACH, poczta Gniezno, przyjmuje zapisy na żeński kurs letni, który trwa od 1 maja do końca sierpnia b. r. Zgłaszać się może młodzież powyżej lat 17. Poza ogólnymi wiadomościami uczestniczki uczą się robótek, księgowości i gotowania. Przy końcu kursu są 3-dniowe rekolekcje zamknięte. Dyrekcja wysyła na żądanie prospekty i udziela informacji za dołączeniem znaczka pocztowego.

PRZEWODNIK KATOLICKI ilustrowany tygodnik dla rodzin katolickich z dodatkami: "MAŁY PRZEWODNIK", "ROLA I OGRÓD" I "SPRAWY KOBIECE". Prenumerata kwartalna 2 zł. do 3 zł. (zależnie od ilości pobieranych egz.). Adres: Poznań, Al. Marcinkowskiego 22. Konto P. K. O. Poznań Nr 206.083