Okładka
Drukuj
Sąd Ostateczny
W dniu Sądu Ostatecznego "ukaże się znak Syna Człowieczego na niebie: wtedy będą narzekały wszystkie pokolenia ziemi... I ośle Aniołów Swoich z trąbą i głosem wielkim: i zgromadzą wybranych Jego..." (Mat. 24, 15-35). "A potem sąd..."

Od Wydawnictwa

Serdecznie dziękujemy za napływające w dalszym ciągu ofiary na świątynię w Niepokalanowie. Zainteresowanym w tej sprawie komunikujemy, iż kościół ten będzie budowany z cegły; już tego roku mieliśmy zamiar zakładać fundamenty, ze względu jednak na brak gotówki i rąk do pracy musieliśmy poprzestać na zwożeniu materiału budulcowego. Mamy jednak nadzieję, że w roku przyszłym prace posuną się naprzód.

Następnie zawiadamiamy Szanownych Czytelników "Rycerza Niepokalanej", że kalendarz "Rycerza Niepokalanej" na rok 1936 już wyszedł z druku. Materiał w nim zawarty staraliśmy się wzorem lat ubiegłych podać jak najlepszy. Cena tylko 40 gr. za egzemplarz. Wysyłamy go wszystkim Czytelnikom otrzymującym "Rycerza Niepokalanej" przez pocztę. Ci, co pobierają pismo od Księży proboszczów lub hurtowników, niech łaskawie napiszą o niego do Administracji "Rycerza Niepokalanej", a kalendarz wyślemy.

Kalendarz rozsyłamy seriami, bo ani wydrukować naraz dla wszystkich, ani wysłać kilka wagonów nie możemy. Dlatego Szanownych Czytelników otrzymujących pismo przez pocztę prosimy, by nie zamawiali kalendarza, aby uniknąć niepotrzebnej korespondencji i podwójnej wysyłki. Sądzimy że wszyscy chętnie dołożą te 40 gr. za kalendarz przy wpłacaniu prenumeraty "Rycerza N." na rok przyszły. Prosimy o tym łaskawie pamiętać.

Administracja prosi, by przy nadsyłaniu pieniędzy zawsze zaznaczać na odwrocie pocztowego przekazu lub blankietu P.K.O., na jaki cel pieniądze są przeznaczone. Gdy równocześnie jest wysyłany list, wystarczy napisać tylko: "szczegóły w liście".

Odpowiedzi Redakcji

"XX" z WARSZAWY: żądaniu Pańskiemu nie możemy uczynić zadość, bo to sprawa polityczna, nie mająca nic wspólnego z celem naszego pisma. "NIECZYTELNA": Można wstąpić do Zakonu . CZYT. Z BOCHNI: Nie ma świętego Bolesława. Zazwyczaj obchodzi się święto Matki Bolesnej 15 września. CZYT. Z BRUS: Prosimy o podanie adresu celem przesłania odpowiedzi listownej, bo trudności do "Rycerza N". nie nadają się. P. GRYSZMAN, PRZEWORSK: Egzemplarze "Rycerza" może Pani rozdać tym, którzy jeszcze pisma nie znają, a jeśli chodzi o pierwsze roczniki (1922, 1923, 1924), to można przysłać nam. CZYT. Z KOTLINA. Spowiedzi były ważne. W. G.: Należy jasno opisać daną trudność, poczym przesłać do Redakcji "Rycerza N.". S. H. Zasadniczo nie można. Gdyby mąż zgodził się na to, Ojciec św. mógłby dyspensować. AGNIESZKA SM., RUDNIK k. KRASNEGOSTAWU; JAN BRZEŻ.: Wiersze za słabe do "Rycerza N.". Z czasem może będą lepsze. SOB., BIECZ: Wiersz jeden za długi, obu rytm kuleje i rym też nieszczęśliwy. Trzeba pracować, a będą lepsze. M. Z., WYSOKIE k. KRASNEGOSTAWU: 1) Naturalnie, że trzeba zwrócić. 2) Jest tu podwójny grzech: krzywda córki przez nieoddanie obiecanego posagu (chyba, że ona swym zachowaniem się wobec nich zmusiła ich do tego); rozbicie szczęścia własnego dziecka. 3) Nie można pochwalić takiego postępowania matki, bo to sknerstwo. CZYTELNICZKĘ ZE LWOWA, UL. POCHYŁA, prosimy o podanie nazwiska, gdyż nie możemy uskutecznić przesyłki zamówionego "Rycerza Niepokalanej" na rok 1935.