Okładka
Drukuj

Od Wydawnictwa

"MAŁY DZIENNIK"! - Codzienne pismo z Niepokalanowa!...

Przez trudności, krzyże i przeciwności przeróżne Niepokalana prowadzi Swe dzieło kochającą ręką i teraz posuwa o jeden krok naprzód. -

Wkrótce się ukaże obiecany dziennik katolicki. Nazywał się będzie "Mały Dziennik". "Mały", bo nam nie chodzi o szumne i lśniące tytuły. Pod skromnym tytułem chcemy dać obfitą, ciekawą i pożyteczną treść.
Zresztą, najlepiej zamówić sobie na miesiąc, a przekonacie się sami. Prenumerata miesięczna tylko 1 zł. Godzien za ten 1 złoty 6-8 stron druku z licznemi ilustracjami, w sobotę podwójnana ilość.

A kościół Niepokalanej? Też robi się. Zabiegamy o potrzebny materjał. Bo dużo trzeba cegły, wapna, drzewa i t. p. -rzeczy. A na to wszystko potrzebne są pieniądze... Ach, te pieniądze, których dziś wszystkim brak! Lecz mimo, że całym naszym kapitałem jest kilkadziesiąt tysięcy długów, nie wątpimy, iż skromna świątynia ku. czci Niepokalanej Matki naszej stanie. Z ufnością patrzymy w przyszłość. Dzięki Waszemu to zrozumieniu, Kochani Czytelnicy, i Waszej ofiarności,- powstał Niepokalanów i rozwija się. Wasze też drobne ale z miłujących Marję serc składane datki dźwigną prostą i skromną, ale piękną w swej prostocie świątynię, w której rozbrzmiewać będzie cześć i chwała Niepokalanej Pośredniczki łask wszelkich.

Aby umożliwić Wam, Kochani Czytelnicy i Przyjaciele, zaprenumerowanie "Małego Dziennika" lub przesłanie ofiary na budowę kościoła - załączamy do tego numeru przekazy rozrachunkowe.

Administracja wyjaśnia:

Niektórzy z Szan. Czytelników obawiają się przesyłać ofiar przekazem rozrachunkowym, albo nie wiedzą jak postąpić z sumą ponad 15 zł. Pieniądze można przesyłać przekazem rozrachunkowym; nadający nic za to nie opłaca, bo odbiorca pokrywa koszta przesyłki. Przy kwocie ponad 15 zł, - można użyć dwóch przekazów, albo blankietu nadawczego P. K. O.

Nadsyłających podziękowania prosimy, by zechcieli przeczytać kilka słów objaśnienia, jakie znajdują się na wstępie podziękowań.

Proszącym o numery "Rycerza" i "Rycerzyka Niepokalanej" z mies. stycznia i lutego donosimy, że numery te są już wyczerpane.

Prosimy pisać zawsze czytelnie dokładny adres, bo odczytania niewyraźnego pisma albo wyszukanie niedokładnego adresu zabiera nam ogromnie dużo drogiego czasu i powoduje przekręcanie nazwisk.


[trzecia strona okładki]

Odpowiedzi Redakcji

K. G., STAROGARD: Adres: SS. Szarytki, Radom, ul. świeża 1. K. W., ŻYRARDÓW: Gdy się nie wie, że coś jest grzechem, to się nie ma grzechu. Więc dawne spowiedzie były dobre. Można jednał: odprawić spowiedź generalną. O łaskę dobrej spowiedzi trzeba się modlić. Radzimy częstszą spowiedź, a Matka Boża dopomoże. H. K., WARSZTY: Wiersze słabe. Do klasztoru mogą wstępować tylko ci, co mają powołanie. Bez powołania życie będzie nieszczęśliwe. Gdy się złoży profesję, należy zapomnieć o życiu światowem. Ślub nieważny z powodu nieświadomości. Z. Z., SOKAL: Wtedy tylko łamie się post eucharystyczny, kiedy do ust naszych dostaje się coś zzewnątrz. Obawy Pani nie mają uzasadnienia. Flegma, krwawienie dziąsła i t. p. nie łamią postu. Podobnie wilgotne wargi, bo wilgoci nie można połknąć. Proszę spokojnie iść do Komunji św. Wątpliwości wyjaśni spowiednik. Z. H., KRAKÓW: Nie trzeba powtarzać, chyba, że te osoby były różnego stanu (t. j. wolne, albo nie). CZYT. "RYCERZA NIEP.", WYNY: Spowiedzie ważne, bo żal pył dobry i postanowienie szczere. CZYT. ZE ZBLEWA: 1) Grzechu nie ma; 2) spowiedź ważna, należy jednak o ile możności - starannie się przygotowywać i dokładnie spowiadać. CZYT. Z WILNA: Czystość duszy odzyskuje się przez spowiedź św. i szczerą pokutę. Zresztą na tem powiedzeniu cnota przecież nie zależy. 1 pokutnicy Boga też będą oglądać, CZYT. Z PIŃCZOWA: Niepokalana zawiodła? Nigdy! Był czas, że nic rozumiałeś swej nędzy. Prawda? Dziś jesteś na dobrej drodze, a to dzięki pomocy Marji. Jednak nie myśl, że Matka Najśw. przemocą Cię zachowa do grzechu, chociaż się będziesz na niego narażał. Tak niewolno. To grzech przeciw Duchowi św. Ufaj! Szkody jeszcze naprawisz, organizm wzmocnisz. Ale musisz walczyć i modlić się. Nie ma nic straconego! Przytem zająć się pracą, by nie mieć czasu na myślenie o tem. I odpędzać pokusy rozpaczy. Jeszcze wszystko będzie dobrze! Warto przeczytać książkę p. t. "życie piękne i czyste" - Toth’a. Adres: Księg. św. Wojciecha, Poznań, pl. Wolności 1. M. F. z H.: Naturalnie, P. Bóg przebaczy. Mszę św. można zamówić. M. GOŁKOWICE: Czemu wciąż kłamać, a potem cierpieć tyle niepokoju? Zapytać spowiednika, bo z kartki nie można nic zrozumieć. CZYT. Z SOKALA: Grzechu prawdopodobnie nie ma, ale to rzecz niebezpieczna. Poszukać innego i modlić się o dobry wybór. DRUCHNA J. P.: Wiersze słabe. Aby należeć do Szkaplerza trzeba być wpisaną do księgi. Można. "LOURDES": Dnia 22 kwietnia b. r. wyrusza do Lurd pielgrzymka. Informacyj udziela kancelarja Prymasa Polski, Poznań. Po adres SS. Szarytek prosimy zwrócić się do Przełożonej SS. Miłosierdzia w Warszawie, ul. Tamka 35. P. BART., WARSZAWA: Myli się Pani. W r. ub. wyruszyło z Polski kilka pielgrzymek do Ziemi św., choć to znacznie więcej kosztuje, niż do Rzymu, bo o wiele dalej. N. N. SKIERBESZÓW: Obrażona miłość własna, bo taką drobnostkę przecież łatwo znieść. Na Mszę św. należy chodzić pod grzechem ciężkim. To obowiązek ważny! STAŁA CZYT., GRUDZIĄDZ: Tak jest, to grzech ciężki. Z powodu nieświadomości mogło nie być grzechu śmiertelnego. Polecona spowiedź generalna. Wyznać, jak w liście. - Za prawosławnego nie wolno wychodzić za mąż. Trzeba otrzymać dyspensę. Ślub w cerkwi prawosł. jest nieważny dla katolika, a więc pożycie jest cudzołóstwem. Do szkaplerza można się wpisać, gdy się nie pamięta czy się jest wpisanym. M. F. PIOTROWIEC: 1) Trzeba bronić się przed temi myślami, bo przysięga obowiązuje! 2) Takie wystrzeganie się jest grzechem ciężkim. Trzeba spowiedź poprawić i zacząć inaczej postępować. A. Z., Grodz.: "Kuzynka" nie jest określeniem dokładnem. Pokrewieństwo w linji bocznej istnieje do trzeciego stopnia włącznie. Miejscowy ks. proboszcz wyjaśni, jakie zachodzi między Wami pokrewieństwo. Zwolnienie od przeszkody można otrzymać.