Okładka
Drukuj
Niepokalana

8-go grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marji Panny, o godz. 10-tej O. Redaktor "Rycerza Niepokalanej" odprawi przed Ołtarzem Niepokalanej w Niepokalanowie uroczystą Mszę św. w intencji wszystkich Czytelników i Dobrodziejów "Rycerza" i "Rycerzyka Niepokalanej" (W dniu tym przypada odpust w Niepokalanowie).

Wszyscy członkowie Milicji Niepokalanej mogą w tym dniu zyskać odpust zupełny. Warunki: spowiedź i Komunja św.


TYLKO CI CZYTELNICY Z ZAGRANICY otrzymają kalendarz "Rycerza" na rok 1936, którzy opłacili prenumeratę naszego pisma, lub niem się interesują. Nie opłacającym wysłać nie możemy ze wzglądu na wielkie koszta przesyłki.

Odpowiedzi Redakcji

CZYT. "RYCERZA", BRUSY: O wyjaśnienie wątpliwości należy zapytać kapłana przy spowiedzi. CZYT. Z BĘDZINA: Zasadniczo nikogo nie upoważniamy do zbierania ofiar lub prenumeraty za "Rycerza", a zwłaszcza osób nieznanych nam, którym też Czytelnicy niechętnie wpłacają. Kto nie wie jak wypełnić przekaz rozrachunkowy, może poprosić o wyjaśnienie swego księdza proboszcza, lub urzędnika na poczcie. Tak księża, jak i urzędnicy pocztowi chętnie udzielają informacyj (wyjaśnień). CZYT. Z. B.: Prosimy o adres, bo trudno nam tu odpisywać obszerniej na takie trudności. CZYT. W. K. P., OSTRÓW: Jeśli niema nikogo z rodzeństwa, aby zaopiekował się rodzicami, należy pozostać w domu; żyć w czystości można także w rodzinie. Jeśli jednak jest starsze rodzeństwo, to można starać się wstąpić do zakonu. Poprosić o radę światłego spowiednika. "NIESZCZĘSLIWA": choć krzyż i cierpienie prześladuje Panią, proszę ufać Niepokalanej, Tej najlepszej Matce i Opiekunce wszystkich doświadczanych przez Boga. Niema zła, któregoby Ona nie mogła obrócić na dobre. Tylko trzeba ufać i modlić się. My również modlimy się gorąco w tej intencji. L. F., GNIEW: Jeśli się nie zezwala na złe myśli - niema grzechu. Proszę przeczytać odpowiedź na tę trudność w "Rycerzu" na sierpień, nr. 8, str. 244. M. W., GRUDZIĄDZ: Każdy człowiek błądzi, nieraz ciężko i często. Bo wszyscy wyznajemy Wiarę świętą i piękną, gdy tymczasem życie nasze często się z nią nie zgadza. Osoba, o której F. pisze, mogła uważać, że w ten sposób broni Ojczyzny przed wewnętrznymi wrogami. Zresztą to nie nasza rzecz sądzić pobudki. Sędzia-Bóg to rozstrzygnie. My, zgodnie z duchem miłości chrześcijańskiej, chcemy naśladować pszczoły, zbierające nektar z kwiatów. STAŁY CZYT. Z SAW.. Prosimy udać się do ks. proboszcza o poradę. Ponieważ chodzi tu o krzywdę osób trzecich i działania na szkodę państwa, proszę śmiało rzecz przedstawić władzy.


Wielką radość sprawisz Twemu znajomemu, jeśli na gwiazdkę zaprenumerujesz dla niego dobre pismo katolickie, jakiem jest

MAŁY DZIENNIK

ilustrowane, ponadpartyjne, najtańsze w Polsce pismo codzienne.
Codziennie 8 str. druku (w niedziele i dni poświąteczne 12 str. Cena z przesyłką pocztową 1 zł. miesięcznie. Nr. pojedynczy 5 gr. (W prenumeracie miesięcznej tylko 3 gr.!).

Zamawiać w Adm. "Małego Dziennika", Niepokalanów, p. Teresin k. Soch. (Wr.)


Najdostojniejszemu Episkopatowi Polski, Przewielebnemu Duchowieństwu, wszystkim P. T. Czytelnikom i Przyjaciołom "Rycerza Niepokalanej" oraz naszym Rodakom zagranicą, z okazji błogich i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, najserdeczniejsze życzenia obfitego w łaski błogosławieństwa Bożej Dzieciny

przesyła
Wydawnictwo "Rycerza Niepokalanej" wraz z całym Niepokalanowem