Okładka
Drukuj

Od wydawnictwa

Często się zdarza, że niektórzy Czytelnicy proszą nas o nie Ich do "Związku Mszalnego Wieczystego". Otóż zaznaczamy, że narazie nie ma u nas takiego Związku; jest tylko "Zw. Msz." czasowy na przeciąg jednego roku, po upływie którego należy się wpisać ponownie. Roczna składka wynosi 1 zł. od osoby. Można wpisywać tak żywych, jak i zmarłych, starszych i dzieci. Członkowie uczestniczą w zasługach Mszy świętych, które w środy i soboty całego roku odprawiają się przed ołtarzem Niepokalanej w Niepokalanowie. Z Ofiary, które uczestnicy związku składają, przeznaczamy na szerzenie Królestwa Chrystusowego i czci Niepokalanej, na misyjnych polach przez "Rycerza Niepokalanej" w obcych językach wydawanego. Ofiary przesyłać, albo przekazem pocztowym na. adres:. OO. Franciszkanie Niepokalanów, p. Teresin Soch: (Wr.), albo blankietem nadawczym P. K. O. Nr. 150,283, lub też w znaczkach pocztowych (nie używanych) zawsze z wyraźnem zaznaczeniem: na "Związek Mszalny".


Żłóbek
Rozbłysłaś lilji bielą,
O Przenajświętsza Panno -
Gwiazdą zabłysłaś ranną,
Której się mroki ścielą.
Gwiazdą zabłysłaś ranną,
Przecudnej wiecznej krasy:
Iż Cię po wszystkie czasy
Zwać będą Czystą Panną.