Okładka
Drukuj

Od Wydawnictwa.

Za nadsyłane zużyte znaczki pocztowe do naszej Misyjnej Centrali Znaczkowej, składamy serdeczne przez Niepokalaną "Bóg zapłacć!" Narazie oczyszczamy je i sortujmy a gdy. uzbiera się większa ilość, to sprzedajemy, a dochód, wprawdzie niewielki,- niektóre bowiem sprzedaje się na wagę, - przeznaczamy na misje wśród pogan.

Przy tej okazji ponawiamy wielokrotne nasze prośby: by Szan. Czytelnicy raczyli przy wszelkiej korespondencji, dokładnie podawać swoje adresy. A przy poprawkach i zmianach by też i stary, względnie niewłaściwy adres szczegółowo wypisywali.

Jeszcze o jedno prosimy. Gdy się coś zamawia (np. wodę z Lurd, medaliki, figurki i t, p.) i wysyła się równocześnie list i czek (blankiet nadawczy), czy przekaz pocztowy, wtedy pisać zamówienie tylko raz: albo w liście, albo na czeku czy przekazie. Bo listy i czeki choć w jednym dniu wysłane, nie razem do Niepokalanowa wobec czego zdarza się, że żądane rzeczy na obydwa wysyłamy. Czytelnicy otrzymawszy dwa pakunki, jeden zwracają, a my musimy ponosić koszta przesyłki w obydwie strony i to całkiem niepotrzebnie.

Jeżeli więc wysyła się list i czek, to w liście napisać szczegółowo, na jaki cel przysyła się daną kwotę, a na czeku tylko: "kwotę przeznaczam na cel wymieniony w liście, równocześnie wysyłam".

Niepokalana błogosławi Swojemu "Rycerzowi... Bo w administracji naszej żniwo jest wielkie, że aż rąk do pracy brakuje, bywają bowiem dnie, że otrzymujemy po 3:800 sztuk korespondencji i mimo, że nocami i o rychłem świtaniu nadrabiamy co możemy, jednak zaległości są duże.

Dlatego prosimy Kochanych Czytelników o cierpliwość i wyrozumienie, jeśli na podane nam łaskawie nowe adresy, z wysyłką "Rycerza" nieco zalegamy. Odręcznie załatwiamy narazie tylko tych nowych abonentów, którzy sobie sami zamawiają "Rycerza". Po zmniejszeniu się ruchawki, zaległości, przy pomocy Bożej, jakoś wyrównamy. O "Rycerzyku Niepokalanej", Pismie dla Młodzieży, które juz w tym miesiącu się ukaże, przypominamy na 160 stronie tego numeru "Rycerza".

Część Niepokalanej za wszystko!...


Niepokalana wśród kwiatów