Okładka
Drukuj

OD WYDAWNICTWA

Szanownych Prenumeratorów przepraszamy najmocniej za wszelkie niedokładności, opóźnienia czy przeoczenia, jakie, mimo wytężonych z naszej strony starań, się zdarzają, gdyż wśród tak licznej rodziny "Rycerza Niepokalanej" uniknąć ich prawie niepodobna.

Wszystkich, nadsyłających ofiary do Administracji "Rycerza", wpisujemy na listę stałych czytelników. Tymczasem często się zdarza, że przysyłający ofiarę, pobiera już "Rycerza" skądinąd, np. od Ks. Proboszcza. Dla uniknięcia więc podwójnej wysyłki, prosimy o łaskawe zaznaczenie w korespondencji lub na odcinku czekowym, czy ofiarodawca "Rycerza" już otrzymuje, czy nie.

Do numeru lutowego względnie obecnego, dołączyliśmy naprędce przygotowaną ulotkę, z prośbą o ofiary na nieodzowną jużprźy obecnym nakładzie "Rycerza" dużą maszynę drukarską.

Wszystkim tym, którzy z miłości ku Niepokalanej, na gorący nasz apel-prośbę odpowiedzieli nadesłaniem ofiary, jak również i tym, którzy W jakikolwiek sposób udzielają nam swego poparcia, już to przysyłając nowych zdobytych czytelników, już to przez rozszerzanie pisemka lub modlitwę - składamy przez Niepokalaną najserdeczniejsze "Bóg zapłać". A Opatrzność Boża, która przy pomocy miłośników Niepokalanej, Jej "Rycerza" tak polskiego jak i japońskiego on ca wydawnictwa utrzymuje, ta dobrotliwa Opatrzność umie być naprawdę hojną i taką dla nich będzie...

Dziękujemy Wam tem serdeczniej, iż długi zeszłoroczne, pod koniec roku dotkliwie nas gniotące, dzięki Waszemu gorliwemu poparciu W lwiej części stopniały. Choć nie wszystkie, a i nowe rosną, gdyż i Niepokalanów japoński się rozbudowuje, ale Niepokalana, Właścicielka i Pani nasza jest bardzo bogatą...

Chcemy się jeszcze podzielić z Wami, Kochani Czytelnicy, miłą wiadomością, iż przyobiecany i niecierpliwie oczekiwany przez wielu żywot O. Wenantego Katarzyńca, franciszkanina, zmarłego w opinji świętości przed 10 laty, już jest w druku i ukaże się niebawem z okazji 10-tej rocznicy jego śmierci. żywot ten p. t. " Ułomki ż życia O. Wenantego Katarzyńca, franciszkanina" napisał śp. Q. Alfons M-a Kolbe, nieodżałowany redaktor "Rycerza Niepokalanej" niedoczekawszy, niestety, jego wydania. Znane dobrze Czytelnikom pióro Autora i umiłowanie serdeczne, z jakiem się odnosił do swego świątobliwego Magistra, zwalnia nas z obowiązku wyliczania zalet tego żywotu. Przeczytawszy go bowiem, człowiek czuje jedno: szkoda, że nie napisał więcej i obszerniej jeszcze! A jest 128 stron. Ceną z przesyłką tylko 1 zł.

Cześć i chwała Niepokalanej za wszystko!


Ukrzyżowany
W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie. W krzyżu miłości nauka. Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może - ten nic nie pragnie, ni szuka.