Okładka
Drukuj

Z okazji 700-lecia śmierci św. Antoniego z Padwy dołączamy jako premjum skromną pocztówką tym, którzy w jakikolwiek sposób popierają "Rycerza".

Ofiarodawców przepraszamy, iż z braku miejsca ich nazwisk nie umieszczamy w pełnem brzmieniu. Niepokalana jednak dobrze wie i pamięta kto i jaką złożył ofiarę, dla Niej i nagrodzić tem hojniej nie omieszka.

Drobne ofiary (np. do 3 zł.) można przesyłać czekiem P.K.O. lub w znaczkach pocztowych w liście znaczniejsze czekiem P.K.O. który na nowy rok i na półrocze (w obecnym numerze) wszystkim Szan. Czytelnikom przysyłamy.

Tym, którzy swojemi ofiarami przychodzą nam z pomocą, mimo tak ciężkich czasów, niech Niepokalana jak najhojniej nagrodzić raczy.

Na odwrotnej stronie czeku prosimy zaznaczyć, na jaki cel przeznacza się pieniądze, np. na prenumeratę, na Mszę św. (i w jakiej intencji), na ofiarę i t.p. Takie krótkie wzmianki na środkowej części czeku, dotyczące celu przesyłanej kwoty, wolne są od opłaty pocztowej. Pisząc co innego na czeku trzeba nakleić znaczek za 15 gr.

Wydawnictwo


Serce Jezusa
Oto Serce, które tak bardzo umiłowało nas!.