Okładka
Drukuj

Od Wydawnictwa

Z radością donosimy, że mimo tylu nieudolności z naszej strony Niepokalana raczyła pomnożyć liczbę czytelników "Rycerza". W ciągu pierwszego kwartału b. r. o 66.484, tak, że numer kwietniowy rozszedł się w 205,000 egzemplarzy, a majowego wydrukujemy już 250,000. "Potop zalał nasz kraj" - wyraziło się jedno z pism niechętnych "Rycerzowi" o naszym miesięczniku. My dodamy: Potop miłosierdzia Niepokalanej. Oby tych niechętnych również zagarnął! ...
Ponieważ w miesiącu maju zazwyczaj brakuje hartownikom naszym "Rycerza", boć to miesiąc Marji, niechże przeto natychmiast doniosą nam, ile mniej więcej egzemplarzy dosłać im mamy. Uczynimy to w miarę możności chętnie.
By podołać drukowaniu "Rycerza" i uniknąć przykrych opóźnień dostawiliśmy jeszcze dużą maszynę drukarską. Cześć Niepokalanej za wszystko!