Okładka
Drukuj

OD WYDAWNICTWA

Prawie każda korespondencja nadesłana do Niepokalanowa mieści w sobie, prośbę o modlitwy w jakich sprawach: przekładamy tedy Niepokalane) codziennie sprawy te w kapliczce naszej, prosząc o wysłuchanie. Jednaka woź drukować wszystkich próśb w "Rycerzu", zwłaszcza przy ustawicznym wzroście korespondencji, jest niemożliwością: cały "Rycerz" by się wypełnił! Jeśli zamieszczamy z nich garstkę, to tylko dlatego, by czytelnicy napotkawszy na te "Proszą" z "i t. d.", niejako wtórowali nam w modlitwie, a zarazem swoje sprawy Niepokalanej powierzali. Ona, Matka Boża wszystko co z dobrem naszem wiecznem się nie kłóci, wyjednać nam może i niezawodnie wyjednać raczy. Byle nam ufności nie brakło!


Z tej biednej ziemi