Okładka
Drukuj

Od Wydaweictwa

Przypominamy, że "Rycerza Niepokalanej" moie czytać i stale otrzymywać każdy, gdyż kosztuje on właśnie tyle, ile kto ofiarować chce i może. Bardzo biedni - nawet zupełnie bezpłatnie, zamożniejsi - składają dobrowolne ofiary. Byt i rozwój tego pisma - oparty na Opatrzności Bożej przez Niepokalaną...

Niech tedy każdy czyta "Rycerza Niepokalanej" Prosimy przesyłać adresy!

godni już przebłagać Pana...
Pragniemy odtąd służyć Ci z ochotą -
Wstaw się za nami, o Niepokalana!


Św. Jan Vianney
Święty Jan Vianney, długoletni, gorliwy proboszcz francuskiego miasta Ars, ogłoszony przez Ojca św. Ptronem Księży Proboszczów.