Okładka
Drukuj

OD WYDAWNICTWA

Przepraszamy tych wszystkich, którzy prenumeratę na rok 1930 już uiścili, a może nawet złożyli ofiarę w jakiejkolwiek postaci, że i oni znajdą czek w obecnym numerze "Rycerza": system nasz wysyłkowy przy ogromnym nakładzie jest bowiem taki, że prawie niemożliwem byłoby tego uniknąć.

Załączone ulotki propagandowe "Rycerza" prosimy łaskawie porozdawać lub porozsyłać znajomym.


Numer październikowy "Rycerza" jest już zupełnie wyczerpany. Gdyby gdzie zbywał, zwłaszcza u hurtowników, prosimy o łaskawe odesłanie na nasz koszt.

Przy jakichkolwiek wpłatach prosimy zawsze zaznaczać, na jaki cel przeznaczone są pieniądze: na czekach P. K. O, znaczka pocztowego umieszczać wtedy nie potrzeba, byle nic więcej pisanem nie było.

Kto donosi o zmianie adresu, niech koniecznie poda również adres swój dotychczasowy: bez tego nieraz do końca dojść trudno!

Na każdej korespondencji prosimy zamieszczać adres zwrotny.


Nadal prosimy o książki, mapy i pomoce naukowe dla naszego Internatu w Niepokalanowie. Za dotychczas nadesłane lub wręczone: niech Niepokalana nagrodzić raczy!


W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. odprawi się w Niepokalanowie o 9 godz. Msza św. w intencji wszystkich Czytelników i Dobrodziejów "Rycerza".


Niepokalana
Niepokalana