Okładka
Drukuj
Od Wydawnictwa.

Prosimy o łaskawe zareklamowanie w razie nie otrzymania "Rycerza" w pierwszych dniach miesiąca naprzód na poczcie, a potem u nas. List otwarty lub pocztówka z krótkiem zawiadomieniem o niedojściu numeru, jeżeli się żadnych innych wiadomości nie zamieszcza, nie ulegają opłacie pocztowej.