Okładka
Drukuj
Od Wydawnictwa.

W razie nieotrzymania "Rycerza" w pierwszych dniach miesiąca prosimy o zareklamowanie. Otwarty list, albo pocztówka zawierająca tylko zawiadomienie o nieotrzymaniu jakiego numeru i opatrzone napisem: "reklamacja gazetowa", wolne są od opłaty pocztowej.

Prosimy o wyraźne pisanie adresów.

Z Nowym Rokiem mimo ostrego kryzysu w kraju liczba Czytelników powiększyła się o 9,000 i wciąż nowi przybywają; wobec czego nakład "Rycerza" wynosi 40,000 egz. - Cześć Niepokalanej.

Niektórzy z Czytelników zyskali po kilkanaście, a nawet po kilkaset nowych; niech Niepokalana wynagrodzi im trud dla Niej podjęty.

Kto pragnie przyspieszenia królestwa Niepokalanej na ziemi niechaj nie ustaje w ciągu roku, ale rozwija coraz to intensywniejszą i obszerniejszą działalność wśród krewnych, znajomych i otoczenia, niech wyzyska wszystkie swoje wpływy, by Niepokalanej "Rycerz" i Jej medalik dotarły do każdego.

Pokorna modlitwa do Niepokalanej, różaniec św., gorące akty strzeliste, wskażą mu, kiedy i jak działać, bo Ona wtedy pokieruje, Ona wtedy trudności złamie.

Któżby się chciał od tak miłego trudu wymawiać?...