Okładka
Drukuj
Od Wydawnictwa.

Wreszcie czynimy zadość życzeniu Szan. Czytelników, by Rycerza częściej wydawać, albo go powiększyć i dodajemy jeszcze 8 stron. Łącznie z tem powiększeniem cena pojedyńczego numeru wyniesie 15 gr., a roczna przedpłata 1 zł. 50 gr. Jest to jednak zawsze, jak już nieraz zaznaczaliśmy, tylko norma. Więc każdy, ktokolwiek tylko tego sobie życzy, bez względu na stan materjalny Rycerza stale otrzymywać i czyta: może. Kogo nie stać na przesłanie tak skromnej przedpłaty, niechaj o tem nas zawiadomi, a chętnie "Rycerza" zupełnie bezpłatnie wyszlemy. Kto może, niechaj przyśle ile może. Kwoty ponad wskazaną wyżej normę wpisujemy na listę ofiar. Nikt więc z powodu tej podwyżki nie będzie zmuszony rozstać się z Niepokalanej "Rycerzem".

Dopłata do końca roku 35 gr. - Wielu jednak już z początkiem roku przesłało nawet grubo więcej.

Noworoczny ruch trwał w Wydawnictwie tego roku cały kwartał i powiększył liczbę Czytelników w dwójnasób t. j. do przeszło 20,000; dlatego też ustaliliśmy nakład w tym roku na 5,000 egz. Na ten miesiąc jednak jako miesiąc Najświętszej Dziewicy drukujemy 30,000 egz. rozsyłając równocześnie numery okazowe.

Niechaj każdy z Czytelników postara się w tym miesiącu Dziewicy Niepokalanej conajniniej o jednego jeszcze Czytelnika, dla Niepokalanej "Rycerza" a najwięcej... o tylu, ile mu miłość ku Niepokalanej podyktuje.