Oj, ci księża!
Drukuj

Pewien profesor historji zdobił zwykle swe wykłady takiemi uwagami: "Księża są do niczego! Od wieków nienawidzili oni wiedzy, sztuki, a kochali zawsze wstecznictwo i ciemnotę".

Raz po wykładzie przyszedł do niego student, dobry i zdolny chłopiec, który nie dał się łatwo zbić z tropu.

- Panie profesorze - rzekł - czy nie byłby pan tak dobry rozwiązać mi kilka wątpliwości, które mną owładnęły od chwili, gdy słucham pańskich wykładów?

- Dlaczego nie, kochany przyjacielu! bardzo chętnie!

O cóż to chodzi?

- Tylko kilka pytań, panie profesorze! Kto zachował nam dzieła starych klasyków? W jaki sposób nie zginęły one, gdy za czasów średniowiecza barbaryzm zalał cały świat kulturalny?

- Mnisi poodpisywali je w swych klasztorach i tym, sposobem zdołali je uratować.

- Mnisi?

- Tak, mnisi, zwłaszcza Benedyktyni.

- Ach te klechy! Więc to oni poodpisywali stare kodeksy i w ten sposób dla nas je uratowali! Musiała to być wielka i żmudna praca? No i naturalnie nie jeden nabawił się suchot wśród pyłu bibljotecznego? Nieinaczej! Prawda, to było jeszcze wtenczas, gdy głowy panujące nie umiały się nawet podpisać? Dziwne, zaiste, czasy! I dziwni, zaiste, ci mnisi, że mieli ochotę przepisywać literę po literze z Liwjusza, Cezara, Cicerona, Wirgiljusza i t. p. A jak te kodeksy wyglądają? Starannie pisane, jak malowane, a inicjały - to istne dzieła sztuki! Przemierzłe klechy!

Po chwili znów drugie pytanie:

- Czy to prawda, że bez nich nie mielibyśmy także Kolumba ani Vasco De Gama? Pewien bowiem mnich, niejaki Fra Mauro, jak powiadają, narysował w roku 1450 ową sławną mapę, którą następnie posługiwał się Kolumb.

- Tak, to prawda, ale taką mapę mógłby narysować także kto inny.

- To się rozumie! Dlaczegoby tylko klechom miały przychodzić takie pomysły?

- Czytałem też, panie profesorze, że zamiast niezgrabnych rzymskich cyfr, pewien Papież wprowadził w arytmetyce cyfry arabskie.

- Papież Sylwester II. Byłby to uczynił kto inny! Cóż, kiedy Papieże zawsze i wszędzie naprzód się pchali!

- Powiadają także, iż lunetę i teleskop też jakiś ksiądz wynalazł, Lecz może to nie prawda? Księża zawsze lubią przyswajać sobie różne rzeczy!
- Nie, to prawda, Franciszkanin Roger Bakon wymyślił te instrumenty.

- A, to przeklęty Bakon! Kiedy on żył właściwie?

- Umarł w roku 1294.

- Był wcześnie już postępowym, prawda?

- A jeszcze coś! Wszak to ksiądz pierwszy udowodnił, że słońce stoi, a ziemia się obraca?

- Tak, Mikołaj Kopernik.

- Przepraszam pana profesora. Dlaczego nazywają wiek, w którym wiedza, sztuka i literatura najwięcej kwitły, złotym wiekiem Leona X?

- Bo Papież Leon X był prawdziwym protektorem uczonych, artystów owego czasu.

- Co, Papież protektorem cywilizacji?

- Ej, zdaje mi się, mój chłopcze, że sobie ze mnie kpisz!

- Skądże! To wszystko są tylko wątpliwości, nieznośne wątpliwości! Chętniebym klechom chciał przypiąć łatkę, że są i byli zawsze wstecznikami, lecz te wątpliwości nie dają mi spokoju. Czy prawda, panie profesorze, że pierwsze szkoły ludowe bezpłatne stworzył de la Salle?

- Tak jest, Francuz de la Salle!

- Ksiądz?

- Ksiądz!

- I że pierwszym, który się zajął głuchoniemymi, był Hiszpan ksiądz Pedro de Ponce, a po nim de l’Epee?..

- Niech się pan nie gniewa, panie profesorze! Cóż ja temu winien, że klechy w historji nie dają mi spokoju? Czytałem jeszcze i to: nie dość, że mnich Bertold Szwarz wynalazł proch, mnich Guido d’Arezzo - skalę i podstawowe reguły nauki o harmonji, mnich Tegeruss w Bawarji około roku 1000 malarstwo na szkle, Jezuita Cavalieri (1747) polichromję, Jezuita Secchi - analizę spektralną...

- Dosyć, do pioruna! Widzę teraz dobrze, że sobie ze mnie kpisz!

- Prawda, prawda! - pierwszy piorunochron nie został wynaleziony przez Franklina, lecz zrobił to już w r. 1754 mnich Premonstratensów proboszcz Prokop Divisch ! O tem wspomina nawet Kurschner w leksykonie konwersacyjnym!

- Milcz, gaduło!

- Największym znawcą językowym naszych czasów był Kardynał Mezzofanti!

- Ty wsteczniku!

- O nie! Największym wstecznikiem był najsławniejszy paleograf dziewiętnastego wieku, Kardynał Mur.

- Dosyć tych głupstw! zaraz mi się wynoś!

~c W którym kierunku? Może to panu powiedzieć djakon Flavjo Gioia. On znacznie ulepszył kompas już w r. 1300!

- Tyś całkiem oszalał i masz rozpaloną głowę!

- Jeślibym się zapalił, to musiałaby przybyć sikawka, by gasić pożar! Sikawki wprowadzili najpierw biali mnisi Cystersi, a paryscy Kapucyni byli aż do siedemnastego wieku strażakami ogniowymi w Paryżu!

- Jeśli nie zamilkniesz, to wylecisz!

- Może w przestworza powietrzne? Prawda! Pierwszy balon wynalazł jeszcze na 60 lat przed Montgolfierem mnich Bertold Gusman, który w roku 1720 wobec całego dworu portugalskiego wzbił się w powietrze. - Czego pan szuka, panie profesorze? Okularów? - To także wynalazek księży! Okulary wynalazł w trzynastym, stuleciu Dominikanin Aleksander Spina! Czy pan się tak spieszy, że spogląda na zegarek? Zegarek to również wynalazek księży! Pierwszy zegarek mamy od kronikarza kościelnego Kassiodora (505 r.) ulepszył go Gerbert, późniejszy Papież Sylwester II. Pierwszy zegar astronomiczny sporządził opat Ryszard Wallimford w r. 1316. No, ale teraz już idę! Palą się gazowe lampy. Jeszcze tylko słówko, panie profesorze! Pewnie pan wie, że światło gazowe wynaleźli Jezuici. Z całą pewnością wynaleźli je Jezuici! i w roku 1794 wprowadzili najpierw w Stonyhurst w Anglji, a Jezuita Dunn otworzył w r. 1815 w Preston pierwsze towarzystwo gazowe. Do widzenia, panie profesorze! Co, rower także pan ma? Przedmiot ten wynalazł także ksiądz Pinaton, który już w r. 1845 jeździł na dwukołowcu!...

- Przepraszam jeszcze raz! Lecz prawda zostanie zawsze prawdą i tylko prawdę powinien głosić badacz historji!

"Przew. Par. w Kam."


Nie znajdziesz Jezusa inaczej, jak z Marją i przez Marję.

Św. Bonawentura

Jeśli pragniecie doznać pociechy we wszelkiem strapieniu, udawajcie się do Marji; Marji wzywajcie, Marję czcijcie, Marji się polecajcie, z Marją się weselcie, z Marją bolejcie, z Marją się módlcie, z Marją chodźcie, z Marją Jezusa szukajcie, nareszcie z Marją i Jezusem żyć pragnijcie. Jeśli to zachowacie, na drodze Pańskiej wytrwacie i postęp na niej czynić będziecie, gdyż Marja chętnie modlić się będzie za was, a Jezus chętnie i niechybnie próśb matki Swojej wysłucha.

Św. Tomasz a Kempis