Od Wydawnictwa
Drukuj

[okładka, s. II]Uprzejmie zawiadamiamy Czytelników naszego czasopisma, że obecnie należy zamawiać i opłacać prenumeratę "Rycerza Niepokalanej" indywidualnie, to znaczy, że każdy Czytelnik powinien zamówić dla siebie jeden egzemplarz "Rycerza Niepokalanej" w Centralnej Ekspedycji P.P.K. "Ruch", Warszawa, ul. Srebrna 12, konto P.K.O. ni 1-25197/110. Na odwrotnej stronie czeku lub przekazu należy koniecznie napisać tytuł miesięcznika "Rycerz Niepokalanej" i jakiego okresu dotyczy wpłata. Jeżeli ktoś wysyła czek lub przekaz w ten sposób wypełniony, nie potrzebuje pisać dodatkowej korespondencji w sprawie prenumeraty.

Prenumerata przyjmowana jest do 15 każdego miesiąca na miesiąc lub kwartał następny. Numer pojedynczy kosztuje 90 groszy.

Regulując prenumeratę na "Rycerza Niepokalanej" nie należy z nią łączyć wpłat na inne cele.

We wszystkich innych sprawach z wyjątkiem bieżącej prenumeraty należy zwracać się do Administracji "Rycerza Niepokalanej", Niepokalanów, poczta Teresin koło Sochaczewa, konto P.K.O. nr 1-220/113 w Warszawie.

Podobnie jak w poprzednich latach tak i w tym roku przez cały listopad odprawiać będziemy Msze św. i codziennie dwa razy zasyłać wspólne modlitwy za zmarłych Czcicieli Niepokalanej, Czytelników, Dobrodziejów oraz Ich krewnych.

ADMINISTRACJA Rycerza Niepokalanej
OO. Franciszkanie