Rycerz Niepokalanej - Październik 1952
RN 10/1952
257 Królowa Różańca św[iętego]
S. J. T.

Odmawiający mój Różaniec są moimi ukochanymi synami i braćmi Jezusa Chrystusa.

258 Różaniec jako czynnik religijnego oświecenia
Jan Archita

Skutecznym środkiem upowszechnienia ducha chrześcijańskiego jest Różaniec.

260 Kult Hyperdulii
Rycerz Niepokalanej

Każdy z nas ma swoich ulubionych świętych, to Teresę od Dzieciątka Jezus, to Antoniego Cudotwórcę, to Stanisława Kostkę, którym jak może oddaje cześć, przyciągnięty jakimś rysem ich świętości lub doznaną łaską. Ale jest jedna święta która oczarowała wszystkich, niezależnie od kraju i wieku...

262 Bł. Pius X o Wszechpośrednictwie N.M.P.
Ks. Konrad Szweda

Z okazji złotego jubileuszu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu bł. Pius X wydaje encyklikę poświęconą Matce Najśw. ("Ad diem illum"). Jest to streszczenie całej mariologii katolickiej i apologia przywilejów Maryi...

264 Anielskie głosy
O. Jan Rostworowski T.J.

Przybysze do szopki byli to pasterze. Pilnowali oni ogromnych stad owiec, które i w zimowej, słotnej porze wypasały się na stepach, ciągnących się na południowy wschód od Betlejem, w kierunku Morza Martwego.

267 Na uroczystość Chrystusa Króla
S. M. Renata

Baranek zabity a wiecznie żywy jest symbolem Chrystusa Pana, który przez ofiarę krzyżową urzeczywistnił w całej pełni swe królowanie nad światem widzialnym i niewidzialnym, nie tylko jako Stwórca, lecz i jako Odkupiciel.

270 Św. Teresa w trosce o dusze

Upływa 25 lat, jak Papież Pius XI, widząc szybkie rozszerzanie się czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ogłosił ją patronką wszystkich misjonarzy i wszystkich misji katolickich.

271 Tajemnice radosne
Ancilla

Fragmenty.

274 Matka-Dziewica znakiem naszej wiary
A. Nicolas

Na wiele już sposobów usiłowała pycha atakować tajemnicę Wcielenia. Jest jeden argument, który zamyka "wąskie przejście" jak brama zamyka fortecę.

276 Powtórne małżeństwa
Ks. dr Władysław Szafrański

Według Kościoła tylko śmierć jednego z małżonków pozwala drugiej stronie na zawarcie nowego małżeństwa.

277 Człowiek - istota pracująca
St. Młodostar

Pogadanki wychowawcze.

280 Radość z dzieci
Janusz K. k.
283 Pani Janina tylko "się denerwuje"
Znajomy Stolarczyków

Opowiadanie.

286 Film o Warszawie
A. Zięba

Obmyślmy próbny scenariusz filmu o Warszawie. W serii pierwszej zmieścilibyśmy jej dzieje od legendarnych prapoczątków do upadku powstania warszawskiego. W serii drugiej oglądalibyśmy wielkie, chociaż stosunkowo krótkie dzieje odbudowy.