Od Wydawnictwa
Drukuj

W związku z przejęciem od najbliższego numeru wysyłki "Rycerza Niepokalanej" przez Państwowe Przedsiębiorstwo Kolportażowe "Ruch" uprzejmie prosimy Szanownych Prenumeratorów o łaskawe uregulowanie zaległych opłat oraz nadesłanie przedpłaty na rok bieżący, Można to uczynić wykorzystując załączony czek w poprzednim numerze "Rycerza Niepokalanej "lub wpłacając na konto Nr 1-220 PKO w Warszawie.

Wyjaśniamy, że wszystkie sprawy wydawnicze z wyjątkiem samej tylko wysyłki "Rycerza" załatwia normalnie w dalszym ciągu Administracja "Rycerza Niepokalanej" w Niepokalanowie.