Od wydawnictwa
Drukuj

Niech Niepokalana wynagrodzi tym wszystkim, co z okazji Nowego Roku przesłali ofiary na pokrycie kosztów papieru, maszyn, poczty i na coraz większe rozpowszechnianie "Rycerza", a przez niego - miłości ku Niepokalanej w coraz to liczniejszych sercach polskich i obcych. Niepokalana Sama wie, ilu to, odmawiając sobie papierosów, wódki czy innej rzeczy, może nawet bardzo potrzebnej, na tą ofiarę się zdobyło.

Pozostało nam jednak jeszcze wiele grubych tysięcy złotych do spłacenia za papier; dlatego ośmielamy się wyciągnąć jeszcze rękę po jałmużnę od tych, co w roku ubiegłym (a może i w poprzednich) nic ofiarować na "Rycerza" i kalendarz nie byli w stanie, a którzy może teraz zdołaliby, choć cośkolwiek nam dopomóc do wypłacenia długów i rozwinięcia działalności w zdobywaniu dusz dla Niepokalanej.

Wszystkim, którzy pragną czytać "Rycerza" chętnie go zawsze wysyłamy, chociażby nędza nie pozwoliła im nawet najmniejszej ofiarki za niego przysłać.

Ale zdarza się czasem, że odbierający "Rycerza" już umarł, albo się przeprowadził i tak nikt go nie czyta. Prosimy więc tych, do których łąk podobny egzemplarz się dostanie, by go nam zwrócili.

Tak samo, pobierający większą ilość niech łaskawie zawiadomią, jeżeli za dużo egzemplarzy do nich przychodzi.

By łatwiej wysyłkę "Rycerza" uregulować, odwiedzą Was, Drodzy Czytelnicy, Bracia z Niepokalanowa. W kwietniu zaczną zwiedzać czytelników z diecezji: lubelskiej, tarnowskiej, łódzkiej, sandomierskiej, przemyskiej i włocławskiej.

Ponieważ różni oszuści podszywają się pod nasze imię, dlatego załączamy podobizny naszych Braci, dla łatwiejszego ich rozpoznania.

Dowodem tożsamości będzie pozwolenie miejscowego Księdza Proboszcza.[1]

Przy zmianach adresów prosimy podawać zawsze adres poprzedni i obecny.

Bracia z Niepokalanowa
br. Julian Kut, br. Pacyfik Śniosek - na diec. lubelską. − br. Melchior Borkowski, br. Paulin Bednarski - na diec. tarnowską.
Bracia z Niepokalanowa
br. Włodzimierz Błaszczyk, br. Eugeniusz Mokrzycki - na diec. łódzką. − br. Elzear Krzywicki, br. Chryzostom Chudzicki - na diec. sandomierską
Bracia z Niepokalanowa
br. Sebastian Sobczyński, br. Anaklet Kryński - na diec. przemyską. − br. Jan Vianney Kończewski, br. Bonifacy Żukowski - na diec. włocławską.

[1] Trzy powyższe akapity dodane w drugiej wersji RN 4/1937, natomiast na s. 103, zamiast zdjęć braci z Niepokalanowa, w wersji pierwszej znajduje się artykuł Kościół Katolicki dla wszystkich