Od Wydawnictwa
Drukuj

Uprzejmie prosimy Szan. Czytelników o dokładne podawanie i wyraźne pisanie adresów własnych: wciąż bowiem mamy stąd wiele trudności.

Kalendarz "Rycerza Niepokalanej" na rok 1929 już w druku; nie możemy jednak określić dokładniej czasu, w którym służyć nim będziemy. Już drukujemy go częściami, w miarę jak maszyny stoją wolne. Około września wszakże Kalendarz gotów będzie. "Medalików Cudownych" Niepokalanej przesyłamy każdemu, kto nas o nie listownie prosi; zapłaty nie przyjmujemy żadnej, a tylko wedle uznania dobrowolne ofiary.

Zawiadamiamy, że na życzenie ślemy dowolną ilość egz. "Rycerza" dla okazywania go tym, co z tem pismem nie mieli jeszcze sposobności zapoznać. Do prenumerowania prosimy zachęcać, albo nawet w tem pośredniczyć. Niepokalana Pani serc naszych takiej przysługi na pewno nie zapomni i odwdzięczy się wtedy, gdy najbardziej będziem odczuwali potrzebę Jej potężnej u Boga opieki.

Niepokalana z rodzicami Joachimem i Anną
Niepokalana w wieku dziecięcym z bogobojnymi rodzicami św. Joachimem i św. Anną