Od Wydawnictwa
Drukuj
Ukrzyżowany

Dzielimy się z Czytelnikami radosną nowiną, że mimo tylu uchybień naszych, wynikłych z przenosin Wydawnictwa z Grodna do Niepokalanowa (p. Teresin Soch.) - jednak nakład "Rycerza" nie tylko się nie umniejszył, ale ustawicznie rośnie i dobiegł już obecnie do 70.000 egzemplarzy. Marzeniem naszem - i Waszem Czytelnicy! - jest, by w bieżącym już roku do 100.000 dobił ileż wtedy dusz nieśmiertelnych do Niepokalanej przylgnie, ile z dobroci Jej matczynego serca pełną dłonią czerpać będzie!... Czytelniku w wielkiej mierze od Ciebie to zależy. Jeśli Niepokalaną kochasz, jeśli wdzięcznością ku Niej serce Twe płonie - przyczyń się do tego co sił! Podsuwaj, zachęcaj, nakłaniaj. Ustnie i listownie, - Opłaci się trud taki! Niepokalana Ci go nie zapomni! - Niech wszyscy Czytelnicy "Rycerza" gorliwymi będą! W zdobywaniu świata dla Niepokalanej!...

Obecnie, z wiosną, musimy przystąpić do rozbudowy Niepokalanowa. Ciasna hala mieszkalna, służąca zarazem i za sypialnie i za refektarz i wszystko - musi być uzupełniona przez osobne klasztorne celki i poszczególne lokale. A i kaplica stanowczo za ciasna. Nawet pracownia rozbudowy się domaga. Wszystko krzyczy: cegieł, desek!... Ktoby tedy z Czytelników "Rycerza" mógł nam dopomóc w uzyskaniu materjału budowlanego, lub obeznani z tem będąc informacji co do taniego zakupu nam udzielić - niech z miłości ku Niepokalanej łaskawie to uczyni, i ten trud, dla jej dzieła poniesiony, się opłaci! Od czasu przeniesienia Wydawnictwa do Niepokalanowa (każdego dnia w kaplicy naszej zanosimy modły za Dobrodziejów "Rycerza". Kto w jakikolwiek sposób pomoc nam niesie, z modlitwy tej korzysta. Również codziennie modlimy się w kapliczce naszej w intencjach tych, które nam Czytelnicy nadsyłają i przedkładamy je wszystkie razem Niepokalanej, niezależnie od tego, czy były już w "Rycerzu" ogłoszone, czy dla braku miejsca i nawału prac jeszcze nie były. Tak więc obecnie każda prośba do Niepokalanowa przesłana znajduje zaraz ustawiczne, bo co dnia powtarzane, poparcie w modlitwie wspólnej. Czynimy co w naszej mocy, resztę Niepokalanej zostawiając...