Oczyścić scenę
Drukuj

Pod hasłem "Oczyścić scenę"! powstał silny ruch w Londynie przeciwko brudom, wystawianym w teatrach. 26-go lutego b. r. odbyło się posiedzenie w Caxton Hall, pod przewodnictwem biskupa Londynu. Postanowiono rozwinąć propagandę w kierunku zaostrzenia cenzury teatralnej, która obecnie niema śmiałości odrzucić żadnej, choćby najgorszej sztuki, jeśli jest napisaną przez mniej lub więcej znanego autora.